slider

Giới thiệu cuốn sách: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng"

15 Tháng 11 Năm 2019 / 1166 lượt xem

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên. Trong nhiều bài nói, bài viết, Người đã đề cập đến nội dung này như: năm 1927, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Đường cách mệnh”, năm 1947 Người viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, năm 1958 Người viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, trong Di chúc Người cũng nói nhiều về vấn đề đạo đức cách mạng và vào ngày 3/2/1969, Người viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”… Đây đều là những tác phẩm tiêu biểu thể hiện tư tưởng của Người về đạo đức cách mạng, cùng hàng trăm bài nói, bài viết khác Người đề cập đến việc bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ Đảng viên.
Nhân dịp kỉ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (năm 1958) của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thiết thực hưởng ứng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng nhà xuất bản Thanh Niên đã xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng”. Đây là tập hợp những trích dẫn từ các bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cùng với một số bài viết nghiên cứu về ý nghĩa, giá trị lí luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng đăng trên các sách, báo, tạp chí, và một số câu chuyện trích dẫn từ hồi kí, hồi ức của các cán bộ, nhân viên đã từng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những cá nhân đã từng gặp gỡ Người lúc sinh thời.
Nội dung cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng” gồm 3 phần chính:
Phần 1: Những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.
Phần 2: Một số bài viết về ý nghĩa, giá trị lí luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.
Phần 3: Một số chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Cuốn sách được xuất bản nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng và phát huy tính tích cực tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13,187,138

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)