slider

Giới thiệu cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” trong công cuộc đổi mới hôm nay"

21 Tháng 08 Năm 2020 / 1411 lượt xem

Trần Ngọc Lan

Phòng Sưu tầm, kiểm kê, tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người cùng Đảng Cộng sản Việt Nam chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vẻ vang trong thế kỷ XX, đưa nước ta từ một nước nô lệ trở thành một quốc gia độc lập, một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, không ngừng đấu tranh vì hòa bình, thống nhất Tổ quốc, tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa. Những thành quả quan trọng đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, đường lối cách mạng đúng đắn, tư tưởng chính trị kiên định và sự dày công lựa chọn, tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam.Tháng 10-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, mang bút danh X.Y.Z (Bác có khoảng 160 bút danh, tên gọi khác nhau) với ý nghĩa đấu tranh cách mạng sâu sắc, nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, tự lực cánh sinh.

Cuốn sách được hoàn thiện vào cuối năm 1947, sau 2 năm giành chính quyền Đảng lãnh đạo chính quyền đưa cách mạng Việt Nam vượt qua khỏi tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Vừa củng cổ, phát triển Đảng, xây dựng chính quyền non trẻ, phát triển lực lượng cách mạng, vừa phải đẩy lùi giặc dốt, giặc đói, loại bỏ một số kẻ thù, phát động kháng chiến khi giặc Pháp quay trở lại; đưa cơ quan đầu não kháng chiến về Chiến khu Việt Bắc lãnh đạo toàn dân tộc kháng chiến chống Pháp. Trong 2 năm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hiện một số căn bệnh của Đảng cầm quyền mà nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây tổn hại lớn cho Đảng. Cũng thời điểm đó, nhân dân cả nước đang tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, ở giai đoạn khó khăn, gian khổ nhất, phải đập tan cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp với hơn 12.000 quân, đủ các binh chủng tinh nhuệ với âm mưu tiêu diệt đầu não của cách mạng, phá tan nhà nước non trẻ. Trong cam go, lãnh tụ Hồ Chí Minh vẫn ngồi viết tác phẩm bằng trách nhiệm cao nhất trước toàn Đảng, toàn dân.

Bằng cả trái tim, khối óc tinh tường và mẫn cảm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao uy tín và đạo đức của Đảng trước nhân dân; đề cao và khẳng định sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác ra đời vào đúng lúc Trung ương chỉ đạo tổ chức đợt học tập chính trị trong toàn Đảng, là tài liệu quý giúp cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc.Trong tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến rất nhiều nội dung để sửa đổi lối làm việc trong hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, nhưng nội dung căn cốt của tác phẩm xoay quanh vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng.Cuốn sách đã chỉ dẫn, động viên sức mạnh của Đảng, của dân tộc của quân, dân ta, góp phần đưa cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện giành thắng lợi vẻ vang.

Nội dung cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” trong công cuộc đổi mới hôm nay đã tổng hợp, sưu tầm, chọn lọc, biên soạn những tư liệu lịch sử và những phân tích, nghiên cứu liên quan đến tác phẩm quý giá này cùng với sự đánh giá, liên hệ, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn mang tính thời sự ngày hôm nay. Qua đó, độc giả thấy được giá trị vượt thời gian của tác phẩm. Ra đời cách đây hơn 70 năm, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vẫn vẹn nguyên giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn, là một trong những văn kiện hết sức quan trọng, là cẩm nang và nền tảng tư tưởng chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc học tập và làm theo tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, luôn mang tính thời sự đối với toàn Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, để Đảng lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13,765,296

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)