slider

GIỚI THIỆU SÁCH DO KHU DI TÍCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH XUẤT BẢN

19 Tháng 05 Năm 2009 / 2241 lượt xem
 
Nguyễn Văn Dương
                                                          Phòng S­ưu tầm-Kiểm kê- Tư­ liệu
 
Những năm gần đây, bên cạnh việc truyên truyền về đạo đức, phong cách lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các di tích, tài liệu và hiện vật cho đông đảo nhân dân trong n­ước và bạn bè quốc tế mỗi khi đến thăm nơi ở của Ng­ười, Khu di tích Chủ tich Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch còn đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm và xuất bản những cuốn sách về tư tưởng cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 62 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng thời thiết thực hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã biên soạn và ra mắt kịp thời bạn đọc một số cuốn sách sau:
1. Hồ Chí Minh với cách mạng giải phóng dân tộc/ Khu di tích Hồ Chí Minh.- H.: Lý luận Chính trị 2005.- 196tr .- 20,5cm.
Cuốn sách tập hợp các trích dẫn tài liệu từ các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Các tài liệu trích trong sách này, ngoài bộ Hồ Chí Minh toàn tậpHồ Chí Minh biên niên tiểu sử, còn được mở rộng tiếp cận những nguồn tài liệu mới hoặc những thông tin tư liệu có giá trị, như các tập, truyện, hồi ký của các tác giả trong và ngoài nước.
Nội dung cuốn sách được sắp xếp theo trình tự thời gian, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới của đất nước.
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh/ Khu di tích Hồ Chí Minh.- H.: Lý luận Chính trị, 2006.- 252tr .- 20,5cm.
Cuốn sách tuyển chọn và trình bày một cách khoa học, hệ thống những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. Nội dung được sắp xếp theo kết cấu cụ thể: Quan điểm về Đảng cộng sản cầm quyền thông qua những vấn đề lý luận cách mạng, ý thức chính trị, bản chất, mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và những tiêu chuẩn của người đảng viên; Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng: Về tư cách đạo đức của người đảng viên; Sự vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cuốn sách giúp cho bạn đọc không chỉ hiểu rõ hơn về tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn có tác dụng thiết thực đối với các nhà nghiên cứu, các bạn học sinh, sinh viên và những người quan tâm mỗi khi cần tra cứu tư liệu, dẫn chứng liên quan đến vấn đề này.
3. Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch/ Khu di tích Hồ Chí Minh.- H.: Lý luận Chính tri, 2006.- 80tr .- 20,5cm.
Cuốn sách giới thiệu về nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - khu di tích lịch sử - văn hoá đặc biệt quan trọng của quốc gia, mang tầm cỡ quốc tế - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc từ tháng 12 năm 1954 đến tháng 9 năm 1969. Cuốn sách đã miêu tả những điểm di tích chính như: Phủ Chủ tịch, nhà 54, nhà sàn, nhà 67 và các di tích ngoài trời như ao cá, đường xoài, giàn hoa Phủ Chủ tịch, vườn cây… tư liệu, hiện vật và các điểm di tích này đều được bảo tồn nguyên vẹn như khi sinh thời Bác đã sống và làm việc tại đây.
Cuốn sách sẽ cung cấp những tư liệu qúy giá, giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 15 năm cuối đời. Những nội dung này có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay, đặc biệt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuốn sách càng đặc biệt có ý nghĩa khi được chính các cán bộ, nhân viên tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch biên soạn. Đây cũng là nơi còn lưu giữ nhiều tài liệu về Bác, do vậy các tư liệu trong sách đều là những dẫn chứng vô cùng chân thực, sinh động về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời giản dị mà rất mực thanh cao.
4. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử và sự nghiệp/ Khu di tích Hồ Chí Minh.- H.: Thanh niên, 2007.- 180tr .- 16,4cm
Sách in khổ nhỏ, nhưng tập hợp tương đối đầy đủ và chi tiết những giai đoạn lịch sử quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các thông tin về tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng, lãnh đạo đất nước của Người, với nội dung được chọn lọc và súc tích, đã làm sáng tỏ những đóng góp to lớn đầy sáng tạo của Người đối với dân tộc và thời đại. Các mốc thời gian được phân chia rõ ràng, giúp bạn đọc không mất quá nhiều thời gian nghiên cứu vẫn có thể nắm được những thông tin quan trọng nhất và cần thiết nhất. Ngoài ra cuốn sách còn cung cấp cho bạn đọc nhiều bức ảnh tư liệu quý về chân dung Bác Hồ qua từng giai đoạn hoạt động cách mạng.
5. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang nhân dân/ Khu di tích Hồ Chí Minh.- H.: Công an nhân dân, 2007.- 440tr .- 20,5cm.
Cuốn sách được biên soạn dựa trên tư tưởng và quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc xây dựng các lực lượng vũ trang cách mạng. Tuy nhiên khác với nhiều tác phẩm viết về đề tài này, là các tác giả đã không đi vào phân tích các luận đề, luận điểm với các luận chứng khác nhau. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang nhân dân được thể hiện qua một tập hợp có hệ thống các tài liệu, câu nói bài viết của Người liên quan đến vấn đề này. Cuốn sách còn dành một phần đăng lại những bức thư, bài viết Bác gửi cho lực lượng vũ trang nhân dân, để có thể thấy tấm lòng bao dung, sự quan tâm, động viên và khích lệ những chiến sĩ nơi chiến trường ác liệt vững lòng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc. Cuốn sách không chỉ giúp bạn đọc hiểu được tư tưởng quân sự và tình cảm của Bác dành cho các lực lượng cách mạng, mà còn có tác dụng rất tốt đói với các nhà nghiên cứu, những người làm công tác giảng dạy, các bạn học sinh viên và những người quan tâm cần tra cứu tư liệu, dẫn chứng liên quan đến vấn đề này.
6. Chủ tịch Hồ Chí Minh- Hành trình kháng chiến/ Đỗ Hoàng Linh- H.: Công an nhân dân, 2007.- 268tr .- 20,5cm.
 Cuốn sách tập trung giới thiệu với bạn đọc về chặng đường kháng chiến lịch sử vô cùng gian khổ và anh dũng của dân tộc ta, kể từ ngày toàn quốc kháng chiến năm1946 đến khi về lại Thủ đô Hà Nội năm 1954. Trong đó nổi bật hình ảnh Hồ Chí Minh- vị cha già của dân tộc, linh hồn của cuộc kháng chiến.
Với cách viết giản dị, đi theo từng mốc thời gian sẽ giúp bạn đọc có một cách nhìn đầy đủ, cụ thể về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các phương diện: đề ra phương châm kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì; chỉ đạo việc xây dựng và củng cố nhà nước dân chủ mới trên mọi lĩnh vực; đồng thời trên cương vị là người đứng đầu Chính phủ, Người tiếp tục chủ trì đều đặn các phiên họp lưu động của Hội đồng Chính phủ giữa cuộc chiến ác liệt.
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở nguồn tư liệu phong phú, trong đó có hồi ký của các nhà hoạt động cách mạng cùng thời với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa ra những thông tin, nhận định chính xác, khách quan; đồng thời cung cấp cho bạn đọc nhiều bức ảnh tư liệu quý về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
7. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh/ Viện Hồ Chí Minh- Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch .-H.: Chính trị quốc gia, 2007.- 552tr .- 20,5cm.
Cuốn sách tập hợp 45 bài nghiên cứu của các tác giả là các nhà khoa học đã có nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy hoặc làm các công tác chuyên môn khác liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó cũng là những bài viết được chọn lựa ra từ Hội thảo khoa học thực tiễn với chủ đề cùng tên tổ chức tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh Phủ Chủ tịch vào tháng 5/2007.
Cuốn sách tập trung làm rõ các nội dung: những vấn đề lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó cung cấp cho người đọc những tư liệu mới và nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức các mạng trong sáng, cao đẹp; về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những cống hiến lớn lao của Người đối với cách mạng và dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.
8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại/ Đỗ Đức Hinh.-H.: Chính trị quốc gia, 2007.- 60tr .- 20,5cm.
Nội dung phần 1 là sự kế thừa thành tựu nghiên cứu, lĩnh hội ý kiến, quan điểm của các nhân chứng lịch sử, các nhà lãnh đạo, nghiên cứu về các vấn đề: Hệ thống các quan điểm về đấu tranh ngoại giao, hoạt động đối ngoại và hợp tác phát triển bao gồm cả đường lối chiến lược, sách lược, phương pháp, nghệ thuật và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh.
Ở phần 2, cuốn sách tập trung làm rõ vấn đề: cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại; nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại. Chỉ ra sự kế thừa truyền thống Việt Nam (chủ nghĩa yêu nước và tinh thần độc lập tự chủ; tinh thần hoà hiếu, lòng khoan dung); giá trị nhân văn và các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin; thời đại mới và thực tiễn cách mạng Việt Nam; phẩm chất và bản lĩnh Hồ Chí Minh.
Ở phần 3, cuốn sách đi sâu phân tích một số quan điểm cơ bản trong tư tưởng đối ngoại của Hồ Chí Minh: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là quan điểm xuyên suốt; hoà bình, hữu nghị và hợp tác phát triển là quan điểm nền tảng; độc lập, tự chủ, dựa vào sức mình là chính, coi trọng hoà bình đối thoại là quan điểm cơ sở. Ba quan điểm này được đặt trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Cuốn sách được viết ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu, là tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu, tìm hiểu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.
9. Hồ Chí Minh Văn hóa và Đạo đức/ Khu di tích Hồ Chí Minh.- H.: Lý luận Chính trị, 2007.- 196tr .- 20,5cm.
Để thiết thực góp phần vào phong trào toàn dân đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Khu di tích Chỉ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh – văn hoá và đạo đức.
Cuốn sách tuyển chọn các bài viết của cán bộ khoa học, các nhà nghiên cứu đang công tác tại Khu di tích, tập trung làm rõ các nội dung lớn: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn; các bài học kinh nghiệm về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong thời đại ngày nay…
Với nguồn tư liệu phong phú, xác thực, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo bạn đọc muốn nghiên cứu, tìm hiểu khía cạnh văn hoá và đạo đức trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Những cuốn sách trên đây tuy viết về nhiều nội dung khác nhau về tư tưởng, cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng đều cho chúng ta thấy được tầm vóc tư tưởng vĩ đại và nhân cách sáng ngời của Người. Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bài học lớn về đạo đức cách mạng và hơn hết là đạo lý làm người./
 
 

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 12,438,543

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)