slider

Khu Di tích Phủ Chủ tịch tổ chức Triển lãm và Hội thảo nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

06 Tháng 05 Năm 2020 / 355 lượt xem

Sáng ngày 6/5/2020, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai mạc Triển lãm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới” và Hội thảo khoa học: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp”.

Tham dự sự kiện, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có: PGS.TS. Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ như Cục Di sản Văn hóa, Cục Hợp tác Quốc tế, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính. Tham gia Hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trung đoàn 375, Trung đoàn 600, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo và cán bộ công tác tại Khu di tích Phủ Chủ tịch,…. Về phía Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có: Đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch, các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ quản lý và viên chức Khu di tích Phủ Chủ tịch. Ngoài ra, đông đảo phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và Hà Nội cũng đến đưa tin về Triển lãm và Hội thảo.

Triển lãm với gần 250 bức ảnh tư liệu bao gồm 5 phần:

 Phần 1: Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam (1890 – 1929)

Phần 2: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1930 – 1945)

Phần 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược thắng lợi (1946 – 1954)

Phần 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện miền Nam, đấu tranh thống nhất Tổ quốc (1955-1969)

Phần 5: Kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh (từ 1969 đến nay)

Đại biểu dự khai mạc Triển lãm nghe thuyết minh nội dung trưng bày

Đại biểu tham dự khai mạc Triển lãm nghe giới thiệu về nội dung trưng bày

Triển lãm là hoạt động tuyên truyền mang ý nghĩa thiết thực, là biên niên những sự kiện lịch sử về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt hành trình 79 mùa xuân (1890 – 1969). Triển lãm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần sáng tỏ hơn về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với sự chuẩn bị công phu từ nhiều tháng, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 44 bài tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, nguyên cán bộ, cán bộ khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Tạp chí Cộng sản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Nhân dân, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích Phủ Chủ tịch... Các bài tham luận đã đề cập tới nhiều vấn đề sâu sắc, giàu tính gợi mở, tập trung vào những vấn đề sau: Tìm hiểu thêm thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Người; Phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ý nghĩa, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua một số điểm di tích, một số tài liệu, hiện vật hiện đang trưng bày và phát huy tác dụng tại Khu di tích; Những tổng kết, đánh giá về nghiệp vụ bảo tồn và giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục tại Khu di tích...

PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất - Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đọc bài tham luận Hội thảo

PGS. TS Đỗ Xuân Tuất - Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đọc bài tham luận 

Hội thảo và Triển lãm có sự tham gia của 30 đại biểu, là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, hoạt động thực tiễn, đại biểu các bộ, nghành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, nguyên cán bộ, cán bộ khoa học của Khu di tích cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung Ương và Hà Nội.

Qua Hội thảo và Triển lãm chúng ta càng có đủ cả cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để khẳng định: Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. “Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta”. Cuộc đời và sự nghiệp của Người, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là “một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc” đã “góp phần vào sự nghiệp giải phóng chung của toàn nhân loại vì hoà bình, độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội”. Hội thảo và Triển lãm góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng; Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.     

Tin và ảnh: Phòng STKKTL       

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 12,666,847

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)