slider

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ di tích bất động sản Nhà sàn trong Khu di tích Phủ Chủ tịch” (ngày 16/10/2020)

16 Tháng 10 Năm 2020 / 248 lượt xem

Chiều ngày 16/10/2020, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ di tích bất động sản Nhà sàn trong Khu di tích Phủ Chủ tịch” do Th.s Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu làm chủ nhiệm.

Th.s Nguyễn Văn Dương, Chủ nhiệm đề tài đọc báo cáo về quá trình thực hiện

và những kết quả mà đề tài đạt được

Th.s Nguyễn Văn Dương thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài đọc báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện và kết quả đạt được của đề tài: “Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ di tích bất động sản Nhà sàn trong Khu di tích Phủ Chủ tịch”. Sau một năm thực hiện, nhóm tác giả đã hoàn thành mục tiêu yêu cầu của đề tài đặt ra. Kết quả của đề tài là: Một là chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện 01 Bộ hồ sơ khoa học về di tích Nhà sàn với đầy đủ nội dung thông tin, đảm bảo tính khoa học và đúng với nguyên tắc bảo tàng, bao gồm: 01 quyển Lý lịch di tích Nhà sàn được biên tập, chỉnh lý, bổ sung nội dung thông tin đầy đủ 77 trang; 01quyển sưu tập ảnh tư liệu di tích Nhà sàn: 375 ảnh; 01 quyển danh mục hiện vật vốn có và đang trưng bày gồm: 77 trang; 01 quyển bản vẽ thiết kế, đạc họa, định vị; 01 quyển sơ đồ định vị di tích Nhà sàn gỗ; 01tập hợp tài liệu tham khảo. Hai là 01 đĩa VCD lưu giữ toàn bộ File hồ sơ di tích Nhà sàn. Ba là 01 báo cáo tổng hợp kết quả đề tài gồm 32 trang.

Th.s Cao Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Khu di tích-Phản biện 1, nhận xét về kết quả nghiên cứu của đề tài

Th.s Cù Thị Minh, Trường phòng TT,GD - Phản biện 2, nhận xét về kết quả nghiên cứu của đề tài

Đề tài góp phần chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện nội dung thông tin hồ sơ khoa học di tích bất động sản Nhà sàn một cách đầy đủ, chính xác, đảm bảo tính khoa học, đúng nguyên tắc bảo tàng, phục vụ thiết thực công tác bảo quản, quản lý, trưng bày tại di tích Nhà sàn, góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy tác dụng giá trị Nhà sàn nói riêng và Khu di tích Phủ Chủ tịch nói chung. Đặc biệt, kết quả lớn nhất của đề tài là trong quá trình thực hiện đề tài nhóm đề tài đã tìm ra và khắc phục được một số tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm kê từ trước đây như: Về lý lịch di tích: bố cục chưa hợp lý, nội dung còn sơ sài, phần khảo tả di tích chưa chi tiết, cụ thể; một vài hiện vật hiện đang trưng bày nhưng trong danh mục vốn có lại không có, chỉnh sửa một số nội dung hiện vật.v.v. Đồng thời, từ kết quả nghiên cứu hồ sơ di tích bất động sản Nhà sàn cũng đã mở ra hướng nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho các di tích bất động sản khác trong khu di tích Phủ Chủ tịch để làm nội dung nghiên cứu cho các đề tài tiếp theo.

Đ/c Đỗ Hoàng Linh, Phó Giám đốc Khu di tích-Ủy viên, nhận xét về kết quả nghiên cứu của đề tài

Đ/c Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích-Chủ tịch HĐNT, nhận xét về kế quả nghiên cứu của đề tài

Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích làm chủ tịch, đã đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn mà đề tài đã đạt được. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra những mặt thiếu sót, hạn chế của kết quả đề tài. Thay mặt cho Hội đồng nghiệm thu đề tài, đồng chí Nguyễn Văn Công đã đánh giá tổng kết cũng như đưa ra hướng gợi mở để đề tài tiếp nối được thực hiện trong thời gian tới.

Th.s Phan Thị Hoài, Thư ký HĐNT, thông qua biên bản nghiệm thu đề tài

Với những kết quả đã đạt được, đề tài “Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ di tích bất động sản Nhà sàn trong Khu di tích Phủ Chủ tịch” đã được Hội đồng đánh giá đạt loại xuất sắc.

(Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu)

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13,187,142

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)