slider

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ di tích Nhà 54 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch” (ngày 10/11/2020)

10 Tháng 11 Năm 2020 / 369 lượt xem

Sáng ngày 10/11/2020, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ di tích Nhà 54 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch” do Th.s Vũ Thị Kim Yến, Phó trưởng phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu làm chủ nhiệm.

Th.s Vũ Thị Kim Yến thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài đọc báo cáo kết quả đạt được của đề tài

Th.s Vũ Thị Kim Yến thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài đọc báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện và kết quả đạt được của đề tài: “Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ di tích Nhà 54 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch”. Sau một năm thực hiện với tinh thần tập trung, chủ động và tích cực, nhóm tác giả đã thực hiện đúng thời gian, tiến độ đề ra và đã hoàn thành mục tiêu yêu cầu của đề tài đặt ra. Kết quả của đề tài là: Chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện 01 bộ hồ sơ khoa học về di tích Nhà 54 với đầy đủ nội dung thông tin, đảm bảo tính khoa học và đúng với nguyên tắc bảo tàng, bao gồm: - 01 quyển lý lịch di tích Nhà 54. - 01quyển album ảnh tư liệu di tích Nhà 54 (ảnh khảo tả di tích và ảnh tài liệu hiện vật). - 01 quyển danh mục hiện vật có bổ sung ảnh kèm theo. - Tập hợp các bản vẽ (thiết kế, đạc họa, định vị) di tích Nhà 54: Bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mắt cắt của di tích Nhà 54. - 01 quyển hồ sơ đạc họa di tích Nhà 54, các bản vẽ này đã được số hóa để thuận tiện trong quá trình bảo quản, lưu trữ và phục vụ tra cứu, nghiên cứu lâu dài. - Tập hợp các tài liệu liên quan đến di tích Nhà 54: Lời kể nhân chứng về ngôi nhà 54, về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người sống và làm việc tại đây; Các công trình, các bài viết, các bài nghiên cứu về di tích Nhà 54, về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người sống và làm việc tại đây đã được công bố tại các Hội thảo, Tọa đàm, sách, báo, tạp chí v.v…

Với những kết quả đạt được đề tài đã góp phần chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện nội dung thông tin hồ sơ khoa học di tích Nhà 54 một cách đầy đủ, chính xác, đảm bảo tính khoa học, đúng nguyên tắc bảo tàng, phục vụ thiết thực công tác bảo quản, quản lý, trưng bày tại di tích Nhà 54, góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy tác dụng giá trị Nhà 54 nói riêng và Khu di tích Phủ Chủ tịch nói chung. Đặc biệt, kết quả lớn nhất của đề tài là trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đề tài đã tìm ra và khắc phục được một số tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm kê trước đây như: Về lý lịch di tích: bố cục chưa hợp lý, nội dung còn sơ sài, phần khảo tả di tích chưa chi tiết, cụ thể; một vài hiện vật hiện đang trưng bày nhưng trong danh mục vốn có lại không có, chỉnh sửa một số nội dung hiện vật.v.v. Đồng thời, từ kết quả nghiên cứu hồ sơ di tích Nhà 54 cũng đã mở ra hướng nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho các di tích khác trong Khu di tích Phủ Chủ tịch để làm nội dung nghiên cứu cho các đề tài tiếp theo.

Th.s Cao Thị Hải Yến, PGĐ Khu di tích - Phản biện 1 nhận xét đánh giá về những kết quả đạt được của đề tài

Đ/c Nguyễn Thị Xuân, TP Bảo quản di tích - Phản biện 2 nhận xét đánh giá về những kết quả đạt được của đề tài

Đ/c Đỗ Hoàng Linh, PGĐ Khu di tích - Ủy viên HĐNT nhận xét đánh giá về những kết quả đạt được của đề tài

Th.s Phan Thị Hoài, Thư ký HĐNT nhận xét đánh giá về những kết quả đạt được của đề tài

Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích làm chủ tịch, đã đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn mà đề tài đã đạt được. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra những mặt thiếu sót, hạn chế của kết quả đề tài. Với những kết quả đã đạt được, đề tài “Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ di tích Nhà 54 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch” đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đ/c Nguyễn Văn Công , GĐ Khu di tích - Chủ tịch HĐNT nhận xét đánh giá và kết luận

về những kết quả đạt được của đề tài

(Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu)

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13,187,085

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)