slider

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ di tích Nhà bếp A, Nhà bếp B và Nhà y khoa trong Khu di tích Phủ Chủ tịch” (ngày 26/10/2022)

31 Tháng 10 Năm 2022 / 80 lượt xem

Sáng ngày 26/10/2022, Khu Di tích Phủ Chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ di tích Nbếp A, Nhà bếp B và Nhà y khoa trong Khu di tích Phủ Chủ tịch do ThS. Lường Thị Lan, Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu làm chủ nhiệm.

ThS. Lường Thị Lan thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả đề tài

ThS. Lường Thị Lan thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện và kết quả đạt được của đề tài: Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ di tích Nbếp A, Nhà bếp B và Nhà y khoa trong Khu di tích Phủ Chủ tịch. Sau một năm thực hiện, nhóm tác giả đã hoàn thành mục tiêu yêu cầu của đề tài đặt ra. Kết quả đạt được của đề tài là: Chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện 03 Bộ hồ sơ khoa học về di tích Nbếp A, Nhà bếp B và Nhà y khoa với đầy đủ nội dung thông tin, đảm bảo tính khoa học và đúng với nguyên tắc bảo tàng, mỗi bộ hồ sơ bao gồm: 01 quyển Lý lịch di tích Nbếp A, Nhà bếp B và Nhà y khoa được biên tập, chỉnh lý, bổ sung nội dung thông tin đầy đủ; 01quyển sưu tập ảnh tư liệu di tích ; 01 quyển danh mục hiện vật vốn có và đang trưng bày; 01 quyển bản vẽ thiết kế, đạc họa, định vị; 01tập hợp tài liệu tham khảo...; 01 đĩa VCD lưu giữ toàn bộ 03 File hồ sơ di tích Nbếp A, Nhà bếp B và Nhà y khoa01 báo cáo tổng hợp kết quả đề tài 36 trang...

Đề tài góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy tác dụng giá trị Nbếp A, Nhà bếp B và Nhà y khoa nói riêng và Khu di tích Phủ Chủ tịch nói chung. Kết quả lớn nhất của đề tài là trong quá trình thực hiện đề tài nhóm đề tài đã tìm ra và khắc phục được một số tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm kê từ trước đây như: Về lý lịch di tích: bố cục chưa hợp lý, nội dung còn sơ sài, phần khảo tả di tích chưa chi tiết, cụ thể; một vài hiện vật hiện đang trưng bày nhưng trong danh mục vốn có lại không có, chỉnh sửa một số nội dung hiện vật.v.v… Đặc biệt là đề tài đã đề xuất bổ sung danh sách 37 hiện vật vốn có cho di tích Nhà bếp A, 02 hiện vật vốn có di tích Nhà Bếp B; Gặp mặt nhân chứng là bác Lưu Thị Tính - nguyên cán bộ kiểm nghiệm thức ăn cho Bác Hồ để tiến hành ghi chép, xác minh lại một số thông tin liên quan. Đặc biệt, một trong những đóng góp quan trọng của đề tài đósưu tầm, thống kê, số hóa và xây dựng được tập phụ lục 250 file về những hóa đơn mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tiếp khách của Người. Đây là những cứ liệu quan trọng góp phần tuyên truyền và phát huy giá trị Khu Di tích trong tương lai.

Đồng chí Cù Thị Minh - TP. Tuyên truyền, giáo dục,

Phản biện 1 nhận xét đánh giá những kết quả đề tài đạt được.

Đồng chí Lê Nguyên Hưng - TP. Bảo quản, môi trường di tích,

Phản biện 2 nhận xét đánh giá những kết quả đề tài đạt được.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - PGĐ. Khu Di tích ,

Ủy viên HĐ nhận xét đánh giá đề tài

Đồng chí Phan Thị Hoài, Thư ký HĐ nhận xét đánh giá đề tài

Đồng chí Đỗ Hoàng Linh- Phó Giám đốc phụ trách Khu di tích, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn mà đề tài đã đạt được. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra những mặt thiếu sót, hạn chế của kết quả đề tài. Thay mặt cho Hội đồng nghiệm thu đề tài, đồng chí Đỗ Hoàng Linh đã đánh giá tổng kết cũng như đưa ra hướng gợi mở để đề tài tiếp nối được thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Hoàng Linh - PGĐ Phụ trách Khu Di tích,

Chủ tịch HĐNT nhận xét và kết luận những đóng góp của đề tài.

Với những kết quả đã đạt được, đề tài “Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ di tích Nbếp A, Nhà bếp B và Nhà y khoa trong Khu di tích Phủ Chủ tịch” đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Xuất sắc.

Bộ sản phẩm đề tài “Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ di tích Nhà bếp A, Nhà bếp B và Nhà y khoa trong Khu di tích Phủ Chủ tịch”

Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 16,569,795

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2 và chiều thứ 6)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)