slider

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Xây dựng nội dung tuyên truyền tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho văn nghệ sĩ tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” (ngày 27/10/2022)

31 Tháng 10 Năm 2022 / 75 lượt xem

Sáng ngày 27/10/2022, Khu Di tích Phủ Chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Xây dựng nội dung tuyên truyền tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho văn nghệ sĩ tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” do Th.s Lê Thị Thanh Loan, Phòng Tuyên truyền, Giáo dục làm chủ nhiệm.

Th.s Lê Thị Thanh Loan thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả đề tài

Th.s Lê Thị Thanh Loan thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài đọc báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện và kết quả đạt được của đề tài: “Xây dựng nội dung tuyên truyền tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho văn nghệ sĩ tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”. Sau một năm làm việc với tinh thần tập trung, nỗ lực và nghiêm túc, nhóm đề tài đã thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành mục tiêu đề tài đặt ra với những kết quả đạt được đó là: 01 Báo cáo tổng kết; 01 Báo cáo tóm tắt; 01 Chuyên đề thuyết minh; 01 Chuyên đề nói chuyện 01 Tập hợp biên niên, sự kiện; 01 Tập hợp bài nói, bài viết; 01 Tập hợp chuyện kể, hồi ký; 01 Tập hợp ảnh tư liệu và 02 Phụ lục. Sản phẩm của đề tài rất có ý nghĩa cả về mặt khoa học cũng như thực tiễn góp phần đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng như cung cấp nguồn tư liệu quan trọng cho công tác nghiên cứu trong tương lai.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn mà đề tài đã đạt được. Đề tài Xây dựng nội dung tuyên truyền tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho văn nghệ sĩ tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là vấn đề có tính cấp thiết, có ý nghĩa thiết thực đối với việc phát huy tác dụng tuyên truyền và giáo dục của Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Nhất là trong hoàn cảnh cả nước đang tích cực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021, của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Khu di tích lại là “địa chỉ đỏ” để các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học trong toàn quốc… tìm đến tổ chức các sinh hoạt chính trị thì việc thực hiện đề tài này càng có ý nghĩa. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra những mặt thiếu sót, hạn chế của kết quả đề tài.

Đồng chí Cao Thị Hải Yến - PGĐ. Khu Di tích,

Phản biện 1 nhận xét đánh giá những kết quả đề tài đạt được.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - PGĐ Khu Di tích,

Phản biện 2 nhận xét đánh giá những kết quả đề tài đạt được.

Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Thư ký HĐ nhận xét đánh giá đề tài

Với những kết quả đã đạt được, đề tài “Xây dựng nội dung tuyên truyền tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho văn nghệ sĩ tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã được Hội đồng đánh giá đạt loại Xuất sắc.

Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu

 

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 16,569,795

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2 và chiều thứ 6)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)