slider

THẤM NHUẦN TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH ĐỂ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC TRONG MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

07 Tháng 04 Năm 2014 / 13499 lượt xem

   Nguyễn Thị Bình

Phòng Kiểm kê Sưu tầm Tư liệu Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 

1. Thực trạng vấn đề suy thoái đạo đức ở một bộ phận cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay .

    Hiện nay, Đảng ta đang lãnh đạo công cuộc đổi mới xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh Quốc tế và trong nước có nhiều biến động. Việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới theo xu thế toàn cầu hoá đã và đang đặt ra  những vấn đề thời cơ và thách thức đan xen phức tạp. Điều đó đòi hỏi mọi người không những phải có đạo đức cách mạng vững vàng để thích nghi và làm chủ kinh tế thị trường biết phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt  tiêu cực của nó.

   Có thể khẳng định rằng, đến nay phần lớn cán bộ, đảng viên được rèn luyện thử thách trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, năng động, sáng tạo, hăng hái thực hiện đường lối chủ trương chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước. Trình độ kiến thức, năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội ngày càng được nâng cao, số đông giữ được đạo đức, phẩm chất cách mạng, có lối sống giản dị, gắn bó vớí nhân dân, ý thức phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tinh thấn trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng lên một bước. Nhiếu nét mới trongt giá trị văn hoá và chuẩn mực đạo đức từng bước được hình tthành và ăn  sâu vào tâm lý quốc dân.

Tính năng động và tính tích cực công dân được phát huy, sở trường và năng lực chuyên môn được khuyến khích, không khí dân chủ trong xã hội tăng lên .

     Đạo lý của dân tộc sống có tình, có nghĩa “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “lá lành đùm lá rách’’...tiếp tục được nhân rộng. Những việc làm thiết thực hướng về cội nguồn, về cách mạng và kháng chiến tưởng nhớ các anh hùng dân tộc, quý trọng  danh nhân văn hoá, đền ơn đáp nghĩa những người có công giúp đỡ đồng bào hoạn nạn ...trở thành phong trào quần chúng rộng rãi,

    Bên cạnh những thành tựu nổi bật, vẫn còn những mặt yếu kém xuất phát từ nhận thức tư tưởng, chính trị kém dẫn tới phai nhạt lý tưởng và sa sút phẩm châ tđạo đức .Điều nhức nhối nhất hiện nay là một bộ phận cán bộ ,đảng viên, kể cả những người có chức, có quyền đã thoái hoá biến chất,để cho lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền,coi sự hưởng thụ là mục đích cuộc sống bất chấp cả nhân phẩm đạo đức. Nó được thẻ hiện tập trung ở hai căn bệnh rất nặng đã trở thành quốc nạn,là một trong bốn nguy cơ ảnh hưởng tới sự tồn vong của quốc gia dân tộc đó là nạn tham nhũng và tệ quan niêu. Tham nhũng thường gắn với hối lộ, buôn lậu, lãng phí tài sản của nhà nước và của nhân dân rất nghiêm trọng. Tham nhũng đang tồn tại ở ba dạng chính là đục khoét, sách nhiễu, móc ngoặc. Quan liêu nên xa thực tế, xa dân, cách biệt với cuộc sống của người lao động.

      Cứ nhìn vào những vụ án đã đưa ra công khai trên báo chí và các hãng truyền hình gần đây như vụ thuốc phiện lậu Vũ Xuân Trường, vụ tham nhũng lớn ở Tân Trường Sanh, vụ vô địch về phá rừng ở Tánh Linh- Bình Thuận, vụ EPCO- Minh Phụng làm thất thoát của nhà nước ngót sáu ngàn tỉ đồng trong khi đó cả hai trận đại hồng thuỷ ở miển Trung mấy năm trước khủng khiếp như thế mà sự thiệt hại cộng lại mới có trên ba ngàn tỉ đồng bằng  nửa số tiền mà EPCO-Minh Phụng đã tham ô của nhà nước. Rồi việc đầu tư xoá đói giảm nghèo cho bà con miền núi Mường Tè tỉnh Lai Châu -Nhà nước chi mấy trăm tỉ đồng mà khi xuống được đến người dân thì chỉ còn có hơn chục triệu bạc. Còn biết bao nhiêu vụ tham nhũng khác như vụ Lã Thị Kim Oanh tham ô của nhà nước hơn trăm tỷ đồng,vụ án Năm Cam và đồng bọn bao nhiêu cán bộ có chức có quyền dính líu vào ,vụ maị dâm kế nhằm tranh quyền vị ở viện kiểm sát Hải Dương mới đây là vụ án Lương Quốc Dũng của ngành thể dục thể thao và một vụ án gây bức xúc trong mọi tầng lớp nhân dân ngay trước thềm Đại hội Đảng X, liên quan đến một số quan chức của ngành Giao thông vận tải như thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, và Tổng Gíam đốc MPU.18 Bùi Tiến Dũng ...

       Ngoài hai căn bệnh tham nhũng và tệ quan liêu nói trên, còn phải kể đến tình trạng ý thức tổ chức kỷ luật kém, coi thường kỷ cương phép nước còn rất nặng ;Tư tưởng cục bộ địa phương, kèn cựa địa vị...dẫn đến mất đoàn kết kéo dài ở một số nơi

      Thực tế có những người lúc chiến đấu thì hăng hái trung thành, không sợ nguy hiểm ,không sợ cực khổ, không sợ địch sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ được giao, có công lớn đối với cách mạng. Nhưng khi có địa vị, có ít nhiều quyền hành trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ phạm vào tham ô lãng phí ,quan liêu không tự giác, họ thành "giặc nội xâm’’có tội với cách mạng .

      Thậm chí gần đây có đảng viên đã đặt mình ngoài sự quản lý của tổ chức Đảng,công khai chống lại nghị quyết của Đảng, vào hùa với các phần tử bất mãn chống đối xuyên tạc, bôi nhọ Đảng ta .

      Đây là vấn đề bức xúc hiện nay trong xã hội ta, các nghị quyết của ban chấp hành trung ương Đảng trong thời gian gần đây đã thẳng thắn chỉ ra sự suy thoái đạo đức ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức có quyền,cán bộ trung cao cấp.Đặc biệt văn kiện Đại hội  IX của Đảng viết: “Tình trạng tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ ,Đảng viên là rất nghiêm trọng ”

      Những hiện tượng xấu xa nói trên đang gây bất bình trong dư luận, làm tổn hại thanh danh, uy tín của Đảng, làm giảm sút sức chiến đấu cuả Đảng ta và lòng tin của dân.

2. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng suy thoái đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

       Tại sao mà trong hàng ngũ cán bộ, Đảng viên lại có tình trạng sa sút phẩm chất đạo đức và lối sống dẫn tới những sai phạm trên đây là do một số nguyên nhân

        Nguyên nhân khách quan, do sự sụp đổ của Liên xô và các nước XHCN Đông Âu đã tác động tiêu cực đến niềm tin khoa học và cách mạng của học thuyết Mác -Lênin sự chống phá của các thế lực phản động, thù địch nhằm xoá bỏ chế độ XHCN.

        Hiện nay các thế lực phản động thù địch chưa từ bỏ âm mưu chống phá sự nghiệp cánh mạng của nhân dân ta. Chúng huy động nhiều nguồn lực với nhiều chiêu bài khác nhau làm cho nhiều cán bộ đảng viên lo lắng rằng liệu chủ nghĩa xã hội có trụ  vững được trước sự tấn công quyết liệt này không ?

       Hơn nữa cơ chế thị trường và mở cửa hội nhập Quốc tế , bên cạnh những tác động tích cực to lớn, cũng có những tác động tiêu cực. Nó đề cao giá trị vật chất , làm giảm các giá trị tinh thần đạo đức . nó làm hồi phục mạnh mẽ những tư tưởng và lối sống cũ, từng rất phổ biến dưới chế độ thực dân phong kiến, như các bệnh quan liêu, tham ô lãng phí, mất dân chủ, sự                       

đổi trắng thay đen, khuất phục trước uy lực của đồng tiền, sự sa đoạ và truỵ lạc ... Hiện nay biểu hiện của những căn bệnh nói trên có muôn hình, muôn vẻ , đáng kinh sợ hơn bởi sự ảnh hưởng của lối sống thực dụng phương tây hiện đại. Đảng ta chưa lường hết những tác động tiêu cực trên đây của cơ chế thị trường, thiếu những biện pháp hữu hiệu cả “xây, và chống’’ trên lĩnh vực đạo đức. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan này còn phải nhấn mạnh đến những nguyên nhân chủ quan;

       Đó là những tư tưởng, thói quen và truyền thống lạc hậu. Mà trong đó nguy hiểm nhất là chủ nghã cá nhân :

  Tại sao chủ nghĩa cá nhân lại là hiểm hoạ đối vối đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên và đối với cả chế độ XHCN ? trước khi nói rõ tác hại của chủ nghĩa cá nhân, ở đây phải nói ngay rằng Chủ Tịch Hồ Chí Minh phân biệt rõ các khái niệm chủ nghĩa cá nhân và lợi ích cá nhân .

       Theo người, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là giầy xéo lên lợi ích cá nhân .

       Mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường riêng và đời sống riêng của bản thân và gia đình. Nếu những lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích tâp thể thì không có gì xấu cả. Hơn nữa ngày nay Đảng và Nhà nước còn chủ trương mọi chính sách, cơ chế quản lý đều phải làm sao nhằm vào việc thoả mãn những lợi ích cá nhân chính đáng của người lao động, trước hết là lợi ích vật chất. Coi đó là một trong những động lực cơ bản thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển .

        Chủ nghĩa cá nhân cực kỳ nguy hiểm. Nó chính là nguyên  tắc đạo đức đặc trưng cho hệ tư tưởng và luân lý tư sản. Trong lịch sử, thời kỳ hình thành cơ chế thị trường với những quan hệ tư sản, những quan niệm chủ nghĩa cá nhân đóng vai trò tích cực trong cuộc đấu tranh cho những quyền tự do cá nhân, giải phóng cá nhân khỏi xiềng xích của chế độ phong kiến và giáo hội. Nhưng đến giai cấp tư sản đã lật đổ chế độ phong kiến, củng cố được địa vị thống trị thì việc nó cổ vũ cho chủ nghĩa cá nhân trở thành quan niệm ích mình hại người. nó đề cao quyền và lợi ích của cá nhân trong xã hội, bất chấp lợi ích của người khác và của cả cộng đồng. Bắt lợi ích tập thể phải phục tùng lợi ích cá nhân, nó mâu thuẫn với một nguyên tắc cơ bản của đạo đức mới, xã hội chủ nghĩa là chủ nghĩa tập thể “Mình vì mọi người , mọi người vì mình”

       Muốn xây dựng được nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục những mặt tiêu cực của cơ chế thị trường thì trên lĩnh vực tinh thần, tư tưởng mà đạo đức phải xoá được chủ nghĩa cá nhân, xây dựng chủ nghĩa tập thể .

       Đúng như Chủ Tịch Hồ Chí Minh phân tích: Sinh trưởng trong xã hội cũ, chúng ta ai cũng mang trong mình hoặc nhiều ,hoặc ít vết tích xấu xa của xã hội cũ về tư tưởng thói quen. Vì vậy, có nhiều tính cách rất trung thành, rất kiên quyết, rất vĩ đại, song, Đảng ta không phải từ trên trời xa xuống. Nó ở trong xã hội mà ra. Cho nên “cũng không tránh khỏi những tập tục, những tính nết, những khuyết điểm của xã hội bên ngoài, nó lây, nó ngấm vào trong Đảng’’ (1)

       Dẫn tới một số cán bộ, đảng viên không phải có chút ít mà trong họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân , trước sự hấp đẫn của chức quyền, địa vị danh vọng và bổng lộc, lợi ích vật chất chủ nghĩa cá nhân càng nảy nở. một bộ phận cán bộ đảng viên đã không gắn lợi ích của mình với lợi ích tập thể cơ quan và lợi ích của nhân đân lao động. Họ sẵn sàng phạm tội ác, chà đạp lên lợi ích của tập thể Nhà nước để thu vén cá nhân. Họ lợi dụng khe hở của cơ chế để tham nhũng. Một số cán bộ, đảng viên nắm quyền không muốn rời ghế quyền hành; khi phải thôi lãnh đạo thì tìm mọi cách giao quyền cho người “cánh hẩu ”

để mưu lợi về sau. Vì chủ nghĩa cá nhân mà họ không còn lòng tự trọng khi làm những việc sai trái “họ không quan tâm đến đời sống nhân dân mà chỉ lo nghĩ đến lợi ích riêng của mình . Họ quên rằng mỗi đồng tiền, bát gạo đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân, do đó sinh ra phô trương lãng phí. Họ tự cho mình có quyền sống xa hoa hưởng lạc, từ đó mà đi đến tham ô truỵ lạc, thậm chí sa vào tội lỗi. Tất cả những lỗi lầm nói trên đều là con để của chủ nghĩa cá nhân ’’ ( 2)

       Một nguyên nhân nữa dẫn tới tình trạng sa sút của một số bộ phân cán bộ đảng viên . Là có lúc có nơi đã xem nhẹ việc tuyên truyền giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của con người .

      Một công việc mà từ trong Đảng cho đến cơ quan nhà nước, các đoàn thể, xã hội nhà trường và cả gia đình đều phải quan tâm, tôn trọng và thực hiện .

       Việc quản lý xã hội bằng pháp luật còn có sơ hở, mặt khác tổ chức và kỷ luật của Đảng còn lỏng lẻo, chưa coi trọng công tác quản lý và rèn luyện đảng viên, chưa thực hiện tốt phê bình và tự phê bình chưa xử lý nghiêm minh và kịp thời những cán bộ đảng viên có sai phạm, thực tế cho thấy hầu hết các vụ tham nhũng, buôn lậu ...bị phanh phui là do công luận chứ không phải do chi bộ, hoặc tổ chức cơ sở Đảng phát hiện đấu tranh tìm ra.

       Công tác tư tưởng của Đảng còn xem nhẹ việc giáo dục phẩm chất đạo đức cánh mạng cho cán bộ, đảng viên .      

3. Những đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ, Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

        Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức xã hội .

       Hai mặt đó phải tiến hành song song, phải làm đến nơi đến chốn phải giành được những hiệu quả thiết thực. Phải khắc phục nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu tực, càng phải khắc phục những nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. Trong cuộc đấu tranh này, phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt, như đã nêu trong nhiều nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh cuộc vận động xậy dựng chỉnh đốn đảng hiện nay chính là thực hiện nhiệm vụ then chốt đó .

       Chúng ta phải làm cho toàn Đảng, toàn đân rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xây dựng những phẩm chất đạo đức cá nhân và xây dựng nền đạo đức mới Việt nam. Vì vậy trước hết cán bộ , đảng viên nhân đân phải nhận thức và quán triệt đầy đủ sức mạnh  tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh .

       Rèn luyện trong thực tiễn, nêu gương đạo đức, “xây đi liền với chống” tự phê bình và phê bình tạo ra phong trào thi đua rèn luyện đạo đức  mới là những biện pháp tốt để xây dựng đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay .

       Điều quan trọng là việc rền luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải trở thành vấn đề rất quan trọng , rất thiết thực , rất hiệu quả để hình thành được đạo đức cách mạng trong sáng cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong điều kiện hiện nay. Đó là cách tốt nhất để xây dựng một Đảng trong sạch vững mạnh -một Đảng vừa là tiêu biểu cho trí tuệ, vừa là biểu hiện của đạo đức, lương tâm, danh dự của dân tộc. Nói như Hồ Chí Minh: Đảng ta là đạo đức lầ vân minh, là người kế tục xứng đáng những truyền thống vể vang của dân tộc ta, là ngươi tiên phong để đưa dân tộc ta tiến lên một tương lai rực rỡ.  Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội cần có sức mạnh tinh thần, đạo đức. Chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chăm lo cho nhân dân có một cuộc sống vật chất ngày càng đầy đủ và một đời sống tinh thần ngày một cao hơn. Khi đất nước bước vào một thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, việc học tập thực hành theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở lên cấp thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ I X chỉ rõ: Toàn Đảng nghiêm túc học tập tư tưởng Hồ chí Minh, mỗi cấp uỷ , 

 Mỗi chi bộ có kế hoạch định kỳ kiểm điểm thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí minh về nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân .

         Hơn nữa nhằm vào mục tiêu xây dựng con người Việt Nam đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chúng ta không chỉ tập trung vào đối tượng đã trưởng thành mà phải tập trung vào thế hệ trẻ -chủ nhân tương lai của đất nước là chủ yếu. Do đó, vì sự phát triển có tính quy luật của nhận thức, vì mục tiêu lâu dài trong xây dựng con người ,việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh một cách căn bản và chính quy trong hệ thống các nhà trường là hết sức quan trọng. Việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân trên thực tế đáp ứng được các yêu cầu cuộc sống.Vừa xây dựng phẩm chất tốt đẹp và niềm tin khoa học cho con người Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá: vừa đảm bảo được yêu cầu thường xuyên, chắc chắn trong giáo dục. Do vậy Đảng và Nhà nước ta phải có đầu tư thích đáng đối với nhà trường để tạo điều kiện cho việc đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống .

       Trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật cũng phải góp phần đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, phải xây dựng, tập hợp một đôi ngũ đông đảo nghững người đã sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh nhằm phục vụ tốt công tác giáo dục cho nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thường xuyên liên tục.

      Cùng với hình thức đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống phải tăng cường, mở rộng và kết hợp các hình thức tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua những hoạt động thực hiện của các tổ chức xã hội.Tổ chức các hình thức sinh hoạt ,học tập , nói chuyện về tấm gương đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị, lối sống thanh bạch của Bác Hồ vầ mở các diễn đàn sinh hoạt, hội nghị, hội thảo, tổ chức kỷ niệm ngày lễ đi thăm quan nhà Bảo tàng và di tích của Chủ Tịch Hồ Chí Minh những nơi này thực sự là trường học lớn về đạo lý làm người mà Bác Hồ đã để lại cho chúng ta, thực sực là trường khoa học xã hội và nhân văn giáo dục tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Bác Hồ cho thế hệ trẻ .

      Nâng cao năng lực và hiệu quả của đội ngũ tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh . Phát huy năng lực và hiệu quả của các phương tiện truyền thông báo trí, phát thanh, truyền hình, xuất bản, nội dung gắn liền vối nhận thức và hành vi của lớp người trẻ tuổi để cộng tác truyền thông về tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn nên chú ý công việc này phải làm thường xuyên liên tục như “mưa dầm thấm lâu’’. Tránh tình trạng rộ lên đuợc một thời gian rồi nguội lạnh thì sẽ không thu được kết quả như mong muốn .

     Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh khẳng định sự cần thiết không thể thiếu của việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với những người lãnh đạo. Bởi vì cải tạo xã hội, xây dựng xã hội mới là một sự nghiệp vể vang, nhưng đó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tap, lâu dài, gian khổ .

     Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mối hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vể vang -song, việc rèn luyện đạo đức là một quá trình hết sức gian khổ khó khăn. Đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên phải quyết tâm thường xuyên tự rèn luyện về mọi mặt để xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân, biết đặt lợi ích của Đảng của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, đặt lợi ích riêng trong lợi ích chung của cộng đồng .

     Biết hy sinh phấn đấu vì lý tưởng cách mạng vì độc lập của tổ quốc và cuộc sống ấm no ,tự do hạnh phúc của nhân dân, trong đó có bản thân và gia đình mình .Phải thấm nhuần và ra sức thực hiện, cần, kiệm, liệm, chính, chí công vô tư; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

      Từng cán bộ, đảng viên phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân , quan liêu và những biểu hiện xa rời bản chất giai cấp công nhân của đảng đối với những người mang danh cộng sản nhưng lại vì đồng tiền và quyền lực mà phản bội lý tưởng, hại nước hại dân thì phải kiên quyết loại trừ khỏi tổ cức đảng, bộ máy nhà nước và đoàn thể; nếu vi phạm pháp luật thì phải xét sử nghiêm minh .

     Đạo đức, lối sống là cái gốc để vun đắp tư tưởng chính trị . Khi đạo đức lối sống suy vi sẽ đánh mất đi lòng tự trọng ,nhân phẩm và sẽ dễ dàng dẫn đến bất kỳ tệ nạn nào, dẫn đến suy thoái tư tưởng chính trị, quan liêu tham nhũng. Suy thoái đạo đức, lối sống đang thực sự là cuộc chiến đấu của toàn đảng toàn dân, của văn hoá đạo đức ,văn minh đảng chống lạc hậu ,phản động và thụt lùi trong đảng trong xã hội. Cuộc chiến đấu này cực kỳ khó khăn và nan giải ,để giành thắng lợi chúng ta phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: Dễ mười lần khôngdân cũng chịu ,khó trăm lần dân liệu cũng xong “cho nên phong trào chống tham ô,lãng phí ,quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công ”(3). Quần chúng tức là toàn thể công nhân, toàn thể nhân viên trong cơ quan, toàn thể nông dân ,toàn thể chiến sĩ trong quân đội ...Tóm lại là toàn thể nhân dân. “ Việc chống này phải động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc thành công, Quần chúng tham gia càng đông , thành công càng đầy đủ, mau chóng ” (4).

      Từ trên xuống dưới, toàn đảng toàn  dân phải đồng tâm hiệp lực thì mới có thể chống được nạn quan liêu, tham nhũng, ức hiếp quần chúng . Có như vậy, bộ máy Đảng, Nhà nước mới vững mạnh trong sạch .

      Hơn bao giờ hết, lúc này phải đề cao thực hiện tư tưởng. Dựa vào dân mà xây dựng Đảng, ra sức làm theo tư tưởng đạo đức, tác phong của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Từ Trung ương đến địa phương thường xuyên tự phê bình, kết hợp việc tổ chức để quần chúng giám sát, phê bình góp ý kiên cho cán bộ, đảng viên. Việc đó cần được tiến hành nền nếp nhằm thiết thực củng cố phẩm chất cách mạng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên và cũng kịp thời phát hiện những sai phạm của cán bộ, đảng viên để uốn nắn , tránh tình trạng phát hiện quá

 Muộn nên chỉ còn mỗi cách kỷ luật .

      Để học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước hết phải thấm nhuần những tư tưởng của Người về vai trò và các chuẩn mực đạo đức. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong sinh hoạt, công tác, không ngừng nâng cao

Bản lĩnh, trí tuệ, nói đi đôi với làm. Chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời kiên quyết khắc phục các mặt suy thoái đạo đức, những tiêu cực trong xã hội. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi .

      Tóm lại, trên bước đường phàt triển của mỗi quốc gia nói chung, và đất nước ta nói riêng, bao giờ cũng vậy, thuận lợi đi liền khó khăn, thành tựu đi liền yếu kém (tuy nhiên ở mỗi nơi có mức độ khác nhau). Điều quan trọng đối với chúng ta là dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, phân tích đúng nguyên nhân để từ đó có giải pháp đúng và trúng nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa thiếu sót. Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, vẫn tiếp tục toả sáng và là những nội dung thiết yếu mà đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, học tập và rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực công tác góp phần cùng toàn Đảng toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu  dân giầu, nước mạnh,  xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 

 

    Chú thích

(1). Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 1996, t.5, tr.261.

(2) .sdd, t.11, tr.374.

(3). Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Sự thật-H. 1989, t.6, tr.459.

(4). Sdd, t.6, tr.496

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13,003,072

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)