slider

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

06 Tháng 12 Năm 2019 / 2368 lượt xem

 

Cách đây tròn 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua yêu nước”, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua xây dựng, củng cố lực lượng vừa kháng chiến vừa kiến quốc,đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và chính Người là tấm gương sáng từ cuộc sống đời thường hết sức giản dị đến tư tưởng, đạo đức phong cách trong mọi hoạt động đối nội, đối ngoại đã trở thành câu chuyện huyền thoại mà đến tận ngày nay.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua yêu nước. Đồng thời, tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” trong tháng 6/2018.

Triển lãm trưng bày gần 100 tài liệu, hình ảnh được khai thác, cung cấp từ các phông lưu trữ bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Thông tấn xã Việt Nam và các nguồn khác, với 2 nội dung chính:

Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng và luôn quan tâm phát triển phong trào thi đua yêu nước

Phần II: Phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đến nay, gần 50 năm ngày Bác đi xa, nhưng phong trào thi đua yêu nước tiếp tục duy trì và ngày càng đa dạng phong phú. Hi vọng rằng, việc tổ chức trưng bày Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” tại Khu di tích Phủ Chủ tịch sẽ góp phần đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh dân chủ công bằng và văn minh như mong muốn của Ngườì.

 

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 19,465,586

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)