slider

VỀ NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA ĐẢNG VIÊN ĐỐI VỚI SAI LẦM, KHUYẾT ĐIỂM

05 Tháng 06 Năm 2013 / 4938 lượt xem
Đỗ Hoàng Linh
PG Đ Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn không ngừng chăm lo, xây dựng Đảng ta thành một chính Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Hệ thống những quan điểm có tính quy luật về xây dựng Đảng của Người đã trở thành di sản tư tưởng quý báu, là cẩm nang định hướng quan trọng góp phần tạo nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Với tinh thần quang minh chính đại của một người cộng sản lỗi lạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳng thắn chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm nảy sinh và lây lan trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc bộ máy cơ quan Nhà nước, đó là những căn bệnh cá nhân chủ nghĩa, chủ quan hẹp hòi, quan liêu, tham nhũng, hiếu danh, công thần... cần phải kiên quyết loại trừ. Người cho rằng vì có nhiều công việc, ít kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi mắc khuyết điểm, tuy nhiên:" Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa đổi nó đi"(1). Từ thực tế đó, một trong những vấn đề then chốt Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra là nhận thức và thái độ đối với những khuyết điểm của cán bộ đảng viên? Có những quan điểm lạc quan tếu như: trong Đảng việc gì cũng tốt, không có khuyết điểm gì đáng lo! Cũng có những quan điểm cực đoan như: cán bộ đảng viên mắc nhiều khuyết điểm quá, sinh ra bi quan, chán nản, thất vọng! Căn cứ vào những phân tích trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc do Người viết vào tháng 5/1947, những phản ứng đối với khuyết điểm của cán bộ đảng viên có thể chia làm hai loại tích cựctiêu cực như sau:
1. Những nhận thức và hành động sai trái:
- Một số phần tử vốn đã bị phê bình vì mắc khuyết điểm, đang nuôi ý bất mãn sẽ tận dụng những sai lầm của cán bộ đảng viên khác hoặc để tô vẽ thêm, thổi phồng quá sự thật, đánh lạc hướng chú ý dư luận hoặc sử dụng những hiện tượng tiêu cực đó biện minh cho những gì họ đã làm. Ví dụ rõ ràng nhất là khi những vụ tham ô công quỹ lớn bị phát giác, nhiều cán bộ đảng viên vẫn thản nhiên làm phép so sánh với những khoản kiếm chác bất hợp pháp của mình rồi tự an ủi rằng tư cách của mình vẫn còn tốt hơn những bị cáo ấy! Thậm chí không ít cán bộ còn phân trần mình không được may mắn vì không có điều kiện thu hoạch nhiều hơn nữa và than thở số phận dành cho mình thật bất công.
- Một số cán bộ đảng viên đã phát hiện ra khuyết điểm hoặc sai phạm của các lãnh đạo và đồng nghiệp nhưng lại muốn té nước theo mưa, im lặng tận dụng cơ hội để gặt hái cho riêng mình kiểu: xếp ăn thịt để anh em mút tý xương. Nếu sai phạm có bị phát giác, đưa ra pháp luật đương nhiên đã có cấp trên trực tiếp gánh trách nhiệm trước, và theo chủ trương to gánh nặng- nhỏ gánh nhẹ thì những người đồng phạm này cùng lắm chỉ bị phê bình vì thiếu ý thức đấu tranh chống tiêu cực hoặc dung túng không khai báo, nhưng bù lại có thể bao biện, thanh minh để được giảm nhẹ tội nhờ nhân thân quá khứ tốt, từng cống hiến lâu năm, hoặc thuộc gia đình chính sách!
- Một số cán bộ đảng viên tỏ ra yếu đuối, nhợt nhạt với vai trò một người Việt trầm lặng, không bao giờ thể hiện chính kiến rõ ràng, không muốn và không dám đấu tranh để giữ an toàn làm bạn cho bản thân theo chủ trương: thế nào cũng được, chẳng ảnh hưởng gì đến mình hễ qua chuyện thì thôi, tất cả cùng nhau đồng lòng nín thở qua đò ngang. Những người này vừa có thể nhờ nước đục thả câu theo ý muốn và xuê xoa lấy lòng được bên bị phê bình, lại dễ ăn nói, tán thưởng với bên phê bình. Chỉ có sự trái khoáy ở chỗ cách sống tròn vo như hòn bi lăn như thế lại tạo cho số cán bộ đảng viên này đạt danh hiệu đi sâu vào lòng quần chúng xuất sắc nhất!
- Một số cán bộ đảng viên tự cho mình là tuyệt đối trung kiên, kiên quyết chống tiêu cực nên dứt khoát không muốn chấp nhận bất kỳ ai mắc lỗi hoặc phạm bất cứ khuyết điểm, sai lầm nào. Họ khăng khăng đòi kỷ luật, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Đảng mọi cán bộ đảng viên phạm khuyết điểm. Nếu không thoả mãn được ý muốn ấy thì họ tỏ ra thất vọng, bỏ bê công việc rồi lê la đưa chuyện, tạo dư luận không tốt. Nhưng nếu chiều theo ý những người này, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:" Đảng chỉ còn một nhóm cỏn con, vì số đông sẽ bị khai trừ hết. Mà chính những người có thái độ đó cũng bị khai trừ, vì họ đã phạm khuyết điểm hẹp hòi"(2).
2. Những nhận thức và hành động đúng đắn:
- Cán bộ đảng viên cần phải biết phân tích rõ ràng cái gì đúng, cái gì sai. Xác định bản chất đúng sai của một vấn đề là rất quan trọng vì điều này không những đòi hỏi phải có trí thức cao và hiểu biết rộng mà còn phải đứng trên quan điểm lập trường vì cái chung chứ không dùng chủ quan áp đặt sự việc dưới lăng kính cá nhân. Khi đã hiểu rõ đúng sai thì phải phê bình cái sai và ủng hộ cái đúng. Cũng nhờ hiểu đúng sai nên mới phân biệt công- tư, thiện- ác, lợi- hại rồi:" Nghiêm chỉnh phê bình và thật thà tự phê bình để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, để cùng nhau tiến bộ"(3)
- Cán bộ đảng viên cần phải nhất quyết không chịu sự chi phối và ảnh hưởng của những khuyết điểm sai lầm. Ra sức ủng hộ những cán bộ đảng viên tốt, tích cực, quyết đấu tranh để sửa chữa khuyết điểm, không để hậu quả lan rộng ra có hại cho tổ chức và uy tín của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng:" Nơi nào sai lầm, ai sai lầm, thì lập tức sửa chữa. Kiên quyết chống thói nể nang và che giấu, chống thói trước mặt thì nể, kể lể sau lưng"(4).
- Cán bộ đảng viên không nên những có nhận định máy móc, khô cứng theo khuôn mẫu, nhưng khéo dùng cách phê bình và tự phê bình để giúp đồng chí sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, giúp họ cùng tiến bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ:" Phê bình thì phải rõ ràng, thiết thực, ngay thẳng, thành thật- mục đích là cốt sửa chữa, chứ không phải để công kích, cốt giúp nhau tiến bộ, chứ không phải làm cho đồng chí khó chịu, nản lòng"(5).
- Tất cả cán bộ đảng viên cần phải tăng cường đoàn kết trong Đảng bằng sự đấu tranh nội bộ. Nâng cao kỷ luật và uy tín của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn căn dặn:" Phải kiên quyết thực hành kỷ luật, tức là cá nhân phải tuyệt đối phục tùng tổ chức, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương"(6).
Qua 83 năm tổ chức, lãnh đạo nhân dân ta bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, Đảng CS Việt Nam vẫn luôn luôn đi tiên phong cùng ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với nền tảng tinh thần kết hợp chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn hiện nay, để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và đồng thời vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng một Đảng cầm quyền có đầy đủ sức mạnh, lực lượng và trí tuệ, đưa nước ta bước vào một thời kỳ phát triển toàn diện, thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, có nhận thức và hành động đúng đắn, kiên quyết thực hành tự phê bình và phê bình một cách hiệu quả, thiết thực, quyết tâm khắc phục và sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết TƯ 4 để làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu:" Mỗi đảng viên ta phải là một chiến sĩ tích cực gương mẫu, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và của nhân dân. Mỗi chi bộ ta phải là một hạt nhân vững chắc, lãnh đạo đồng bào thi đua yêu nước, cần kiệm xây dựng nước nhà. Mỗi cấp uỷ Đảng phải là động cơ mạnh mẽ thúc đẩy phong trào cách mạng sôi nổi tiến lên"(7)./
 
Chú thích:
 
1, Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb CTQG 1996. Tập IV, tr 166
2, S.đ.d   nt       tập V, tr 265
3, S.đ.d nt       tập XI, tr 154
4-5, S.đ.d   nt        tr 267
6, S.đ.d   nt             tr 268
7, S.đ.d   nt        tập X, tr 205   
 

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 12,980,020

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)