Cảm tưởng của Thứ trưởng Bộ quốc phòng CHDCND Lào E- sạ- mảy Lương- Văn- Xay (ngày 25/7/2017)

Đoàn Quân đội nhân dân Lào xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của cách mạng Đông Dương. Chúng tôi xin bày tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin chúc cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào- Việt Nam, Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững