Lễ trao tặng tài liệu giữa Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (ngày 10/01/2019)

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan về việc phối hợp tổ chức các hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ đã được ký ngày 22 tháng 01 năm 2018; hướng tới kỉ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (2/9/1969 – 2/9/2019), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Khu di tích Phủ Chủ tịch đã tiến hành lễ trao tặng tài liệu vào sáng ngày 10/01/2019.
 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng- Cục Trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
phát biểu tại Lễ trao tặng

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Thanh Tùng – Cục Trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; lãnh đạo các Trung tâm lưu trữ trực thuộc, đồng chí Nguyễn Văn Công – Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; các đồng chí trong Ban Giám đốc Khu di tích và cán bộ phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu.
 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Cục Trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
trao tặng tài liệu cho Khu di tích Phủ Chủ tịch

Trong buổi lễ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tiến hành trao tặng những tài liệu đã được số hóa của mật thám Pháp theo dõi Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh trong thời gian Người hoạt động tại Pháp cho Khu di tích Phủ Chủ tịch do Cục sưu tầm được từ Lưu trữ Cộng hòa Pháp. Đồng thời, Khu di tích Phủ Chủ tịch cũng bàn giao những tài liệu đã được số hóa liên quan đến chủ đề “Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa” để phục vụ công tác phối hợp triển lãm chuyên đề tại Pháp năm 2019.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch trao tặng tài liệu
cho Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Với mong muốn chung trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mong rằng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Khu di tích Phủ Chủ tịch sẽ tiếp tục phối hợp trong các hoạt động tổ chức và tiến hành trao đổi, bàn giao các tài liệu, hiện vật trong tương lai.

Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu