Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 10/01/2019, Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Công -  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích cùng các đồng chí trong Đảng ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Đồng chí Nguyễn Văn Công- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch
trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công -  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó, năm 2018 Đảng bộ Khu di tích tiếp tục đạt được nhiều thành tích quan trọng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, triển khai tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức thực hiện tốt công tác phát triển đảng, ... Công tác tổ chức cán bộ đã đi vào nền nếp, đội ngũ cán bộ ngày càng được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; công tác bảo tồn và phát huy di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được coi trọng và đạt được nhiều thành tích nổi bật; công tác tài chính minh bạch, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động được đảm bảo.
Đồng chí Đỗ Hoàng Linh- Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch trao
Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Đồng chí Cao Thị Hải Yến- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu di tích PCT
trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích trong "Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018
Trong năm 2019, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị: Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác trong năm 2019; Lãnh đạo công tác xây dựng đảng để hướng tới kỷ niệm 50 năm bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm - Kiểm kê - Tư liệu