Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức lễ phát động thi đua năm 2019 (ngày 15/01/2019)

Căn cứ nội dung phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và lập thành tích chào mừng những sự kiện các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019, chiều ngày 15/01/2019, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội nghị phát động thi đua năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Đồng chí Cao Thị Hải Yến, Phó Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch thay mặt các đoàn viên Công đoàn ký giao ước thi đua năm 2019
Đồng chí Nguyễn Văn Công, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích
 Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát động phong trào thi đua năm 2019

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Văn Công phổ biến trọng tâm kế hoạch thi đua năm 2019 với đầy đủ các nội dung về công tác chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động khoa học… và phát động phong trào thi đua năm 2019 với mục tiêu: toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động Khu di tích đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019.
 

Đồng chí Cao Thị Hải Yến, Phó Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch thay mặt các đoàn viên Công đoàn ký giao ước thi đua năm 2019
Đồng chí Cao Thị Hải Yến - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Khu di tích Phủ
Chủ tịch thay mặt toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan ký kết giao ước thi đua năm 2019

Cũng trong Hội nghị, đại diện các tập thể phòng và cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tập thể lao động tiên tiến và Công đoàn đã lên phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019. Đại diện Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và viên chức quản lý của các phòng chuyên môn đã ký vào bản cam kết thi đua với tinh thần hăng hái, đoàn kết, thống nhất cao.

Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Khu di tích Phủ Chủ tịch 
thay mặt đoàn viên ký giao ước thi đua năm 2019
Với trách nhiệm phát huy tinh thần dân chủ, hăng hái, đoàn kết và thống nhất, Hội nghị phát động thi đua năm 2019 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã thành công tốt đẹp. Toàn thể đoàn viên Công đoàn Khu di tích phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác của năm 2019.
Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Sưu tầm, kiểm kê, tư liệu
thay mặt 7 Chiến sĩ thi đua đăng ký năm 2019 hưởng ứng phong trào thi đua
(Tin - bài: Phòng STKKTL)