Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tiếp tục triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (9/7/2019)

Chiều ngày 9/7/2019, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tiến hành Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và tiếp tục triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 với sự tham dự của Cấp ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức và người lao động cơ quan.
Đ/c Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích đọc Báo cáo sơ kết công tác
6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá sơ kết các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng tiếp tục triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm  là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi với nhiều thành tích trên tất cả các mặt, từ công tác đón tiếp, phục vụ khách thăm quan, hoạt động khoa học cho đến các hoạt động đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phát huy giá trị di sản của Người. Thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ và 50 năm thành lập Khu di tích Phủ Chủ tịch, trong 6 tháng cuối năm 2019, Khu Di tích đã đề ra những kế hoạch và biện pháp cụ thể thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.
Hội nghị đã nghe các viên chức và người lao động tích cực, sôi nổi đóng góp ý kiến cho báo cáo Sơ kết. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 16h15 chiều cùng ngày.