Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch làm việc với Lưu trữ Liên bang Nga (ngày 30/8/2019)

Ngày 30/8/2019, lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã có buổi làm việc song phương với Đoàn cán bộ cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga trong khuôn khổ chương trình phối hợp tổ chức Triển lãm và trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Tham dự buổi tọa đàm, có ông Andrey Efimenko, Giám đốc phụ trách về Thu thập, Bảo quản, Đăng ký và Tổ chức sử dụng tài liệu, Cơ quan Lưu trữ Liên Bang Nga; ông Andrey Sorokin, Giám đốc Lưu trữ Lịch sử Chính trị Xã hội Nhà nước Nga và các thành viên Ban Giám đốc, phụ trách các phòng chuyên môn của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch làm việc với Lưu trữ Liên bang Nga
Ông Nguyễn Văn Công, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch đã cảm ơn lãnh đạo cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga đã cung cấp những tài liệu vô cùng quý giá, chưa từng được công bố để đóng góp vào Triển lãm “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế”. Đồng thời, ông cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động phối hợp song phương giữa 2 cơ quan để khai thác, trao đổi và phát huy có hiệu quả hơn nữa những tài liệu lưu trữ có liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Khu di tích rất quan tâm đến việc khai thác những tài liệu về thời gian Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh hoạt động tại Quốc tế cộng sản và Liên bang Xô Viết đang được lưu giữ tại các cơ quan lưu trữ của Liên bang Nga.
Đ/c Nguyễn Văn Công- Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tặng các thành viên
Đoàn cán bộ Lưu trữ Liên bang Nga bức phù điêu Nhà sàn Bác Hồ
Ông Andrey Efimenko, Giám đốc phụ trách về Thu thập, Bảo quản, Đăng ký và Tổ chức sử dụng tài liệu, Cơ quan Lưu trữ Liên Bang Nga hoàn toàn nhất trí với những đề xuất của lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ông cũng mong muốn có nhiều hoạt động song phương giữa 2 cơ quan trong những năm tiếp theo để có điều kiện công bố các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được lưu giữ tại Liên bang Nga. Ông cũng khẳng định: “Tổng cộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành khoảng sáu năm ở nước Nga Xô Viết. Tại đây, Người trưởng thành như một nhà cách mạng và chính trị gia. Người lãnh đạo phong trào giải phóng  dân tộc Việt Nam hiểu biết về  nhân dân Nga, tin vào sức mạnh tinh thần của dân tộc Nga…. Tôi muốn lưu ý rằng chúng ta càng cách xa về mặt thời gian với cuộc đời Hồ Chí Minh, càng sáng hơn ý nghĩa nhân loại của nhân vật lịch sử này với mức độ đạo đức cao nhất. Sự đơn giản và khiêm tốn, khả năng làm việc và sự hy sinh đáng kinh ngạc của Người rất đáng được tôn trọng và noi theo”.
Buổi tọa đàm song phương đã kết thúc tốt đẹp, trên tinh thần hợp tác hữu nghị và nhất trí cao. Lãnh đạo 2 cơ quan đã thống nhất sau buổi làm việc song phương, hai bên sẽ có văn bản ký kết chính thức về việc hợp tác trao đổi, khai thác và phát huy các tài liệu, hiện vật lưu trữ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng, nâng cao hơn nữa việc bảo tồn, phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh và tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
Tin và bài: Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu