Khu Di tích Phủ Chủ tịch khai mạc Lớp tập huấn về công tác Kiểm kê, Bảo quản, Duy trì Cảnh quan Môi trường cho Bảo tàng Kay sỏn Phôm vi hản (ngày 24/10/2019)

Thực hiện Quyết định số 3660/QĐ – BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc giao cho Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Đoàn cán bộ Ban phụ trách Bảo tàng Kay sỏn Phôm vi hản, ngày 24/10/2019, Lớp tập huấn về công tác Kiểm kê, Bảo quản, Duy trì Cảnh quan Môi trường được tổ chức khai mạc tại Hội trường Khu di tích. Tham dự buổi Lễ, về phía Bảo tàng Kay sỏn Phôm vi hản có đồng chí Sỉng Thong Sỉng hả păn nha, quyền trưởng Ban cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; về phía Khu Di tích, có đồng chí Nguyễn Văn Công – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng chuyên môn của Khu Di tích Phủ Chủ tịch và các học viên. Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ giữa 2 đơn vị và là cơ hội để cán bộ các phòng, ban của 2 cơ quan trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa về chuyên môn, nghiệp vụ.
Phát biểu tại Lễ khai mạc lớp tập huấn về công tác Kiểm kê, Bảo quản, Duy trì Cảnh quan Môi trường và trong buổi làm việc với Bảo tàng Kay sỏn Phôm vi hản, đồng chí Nguyễn Văn Công – Bí thư Đảng úy, Giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch đã giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các phòng chuyên môn tập trung phối hợp để lớp học đạt hiệu quả cao nhất, vận dụng được vào công việc thực tiễn nhằm phục vụ tốt nhất công tác bảo tồn, phát huy giá trị những di tích, tài liệu, hiện vật mà lãnh tụ hai Đảng, hai Nhà nước để lại.
Sau Lễ khai mạc, lãnh đạo Khu di tích Phủ Chủ tịch đã có buổi làm việc với Đoàn cán bộ Ban phụ trách Bảo tàng Kay sỏn Phôm vi hản và các phòng chuyên môn đã tiến hành các buổi tập huấn theo nội dung chuyên môn nghiệp vụ được phân công cụ thể. Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 30/10/2019.
Một số hình ảnh về Lớp tập huấn 
về công tác Kiểm kê, Bảo quản, Duy trì Cảnh quan Môi trường do Khu di tích tổ chức:
Đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch 
phát biểu tại Lễ khai mạc lớp tập huấn
Lãnh đạo Khu Di tích Phủ Chủ tịch làm việc với Đoàn cán bộ Ban phụ trách
Bảo tàng Kay sỏn Phôm vi hản
Đồng chí Nguyễn Văn Công trao tặng phù điêu Nhà sàn Bác Hồ cho Đoàn cán bộ
Ban phụ trách Bảo tàng Kay sỏn Phôm vi hản
 
Cán bộ quản lý Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu, Khu Di tích Phủ Chủ tịch tập huấn,
trao đổi về công tác sưu tầm, truyền thông và xuất bản với 
Bảo tàng Kay sỏn Phôm vi hản

Tin và bài: Phòng STKKTL