Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, chỉnh lý, hệ thống hóa tư liệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 01/1965 đến tháng 9/1969” (02/12/2019)

Chiều ngày 02/12/2019, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, chỉnh lý, hệ thống hóa tư liệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 01/1965 đến tháng 9/1969” do Ths Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu làm chủ nhiệm.
Ths Nguyễn Văn Dương thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài đọc báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện và kết quả đề tài “Nghiên cứu, chỉnh lý, hệ thống hóa tư liệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 01/1965 đến tháng 9/1969”. Sau một năm triển khai thực hiện từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, nhóm đề tài đã nghiên cứu, chỉnh lý và hệ thống những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 01/1965 đến tháng 9/1969. Bên cạnh những sự kiện lịch sử, nhóm đề tài đã sưu tầm, tuyển chọn được hệ thống ảnh tư liệu cũng như các câu chuyện, hồi ký của những nhân chứng đã từng được gặp Người...
Ths Nguyễn Văn Dương thay mặt nhóm đề tài
đọc báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện và kết quả đề tài
Sau một năm nghiêm túc thực hiện, ngoài Báo cáo tổng kết, kết quả của đề tài là 1 tập hợp Biên niên sự kiện những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1965 -1969 có chỉnh lý, bổ sung nội dung thông tin và ảnh tư liệu minh họa, đồng thời đã lược bỏ những sự kiện không phải là hoạt động của Người như: bài viết, bài báo của Người được đăng trên các bào, tạp chí, những sắc lệnh, quyết định tặng thưởng huân, huy chương, huy hiệu được Người ký trước hoặc gửi tặng không xác định rõ về mặt thời gian... Với tổng số hơn 2770 sự kiện, 547 trang được chia thành 5 tập: Tập 1 từ tháng 1/1965 đến tháng 12/1965; Tập 2 từ tháng 1/1966 đến tháng 12/1966; Tập 3 từ tháng 1/1967 đến tháng 12/1967; Tập 4 từ tháng 1/1968 đến tháng 12/1968; Tập 5 từ tháng 1/1969 đến tháng 9/1969. Ngoài ra, đề tài còn có 1 phần  Phụ lục, thống kê 269 bài viết và 268 sắc lệnh, quyết định do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký trong giai đoạn từ tháng 01/1965 đến tháng 9/1969. Bên cạnh bộ sản phẩm đề tài bằng tư liệu giấy, đề tài còn có một bộ lưu trữ bằng phần mềm số trong máy vi tính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ, in ấn, tra cứu, sử dụng cho website và chỉnh sửa, bổ sung tài liệu cho các hoạt động khoa học ở trong và ngoài cơ quan.
 Đ/c Đỗ Hoàng Linh- Phó Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch, Phản biện 1 nhận xét
về kết quả nghiên cứu của đề tài tại buổi Nghiệm thu
Kết quả của đề tài sẽ được đưa vào phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền tại Khu di tích, bổ sung thêm vào nội dung thuyết minh trên cơ sở các dữ liệu khoa học sát thực phù hợp với lịch sử, đáp ứng nguyện vọng của khách tham quan cũng như thực hiện tốt công tác nghiên cứu và tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế.
Ths Cù Thị Minh, Trưởng phòng Tuyên truyền, Giáo dục, Phản biện 1 nhận xét
về kết quả nghiên cứu của đề tài tại buổi Nghiệm thu
Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích làm chủ tịch, đã đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn mà đề tài đã đạt được. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra những mặt thiếu sót, hạn chế của kết quả đề tài. Thay mặt cho Hội đồng nghiệm thu đề tài, đồng chí Nguyễn Văn Công đã đánh giá tổng kết cũng như đưa ra hướng gợi mở để đề tài tiếp nối được thực hiện trong thời gian tới.
Với những kết quả đã đạt được, đề tài “Nghiên cứu, chỉnh lý, hệ thống hóa tư liệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 01/1965 đến tháng 9/1969” đã được Hội đồng đánh giá đạt loại Khá.
Tin và ảnh: Phòng STKKTL