Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Phủ Chủ tịch (ngày 22/01/2020)

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, sáng ngày 22/01/2020 (tức ngày 28 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Di tích Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch
Tại Di tích H67 - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh dưỡng bệnh và qua đời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thành kính bày tỏ tấm lòng tưởng nhớ tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc ta, đất nước ta. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại
Di tích Nhà 67 trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà và chúc Tết tập thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích nhân dịp Tết Canh Tý sắp đến. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá rất cao nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và căn dặn: Cần phát huy các kết quả đã đạt được, đưa ra nhiều sáng kiến trong công tác nhằm cố gắng tiếp tục giữ gìn, tôn tạo, tuyên truyền rộng rãi di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào trong nước, bạn bè quốc tế.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Khu di tích
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhân dịp Xuân Canh Tý
Thay mặt tập thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu Di tích đã báo cáo với Thủ tướng về những thành tích của cơ quan trong năm vừa qua và hứa sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ tin cậy giao phó, giữ gìn an toàn tuyệt đối, lâu dài di sản mà Bác Hồ để lại.
Tin và ảnh: Phòng STKKTL