Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (ngày 21/01/2020)

Sáng 21/01/2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã vào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67 - nơi chứng kiến những giây phút cuối đời của Người và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Phủ Chủ tịch nhân dịp Xuân Canh Tý.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thành kính bày tỏ tấm lòng tưởng nhớ tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc ta, đất nước ta. Chủ tịch Quốc hội cũng dành lời động viên tới tập thể cán bộ công nhân viên Khu di tích, những người vẫn hàng ngày chăm sóc, giữ gìn và bảo tồn các di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đồng bào ở trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè thế giới được tiếp xúc với các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể vô cùng quý báu của Bác. Nhân dịp Tết đến xuân về, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên Khu di tích Phủ Chủ tịch lời chúc năm mới tới các cán bộ, nhân viên Khu di tích: sức khỏe, hạnh phúc, công tác tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
tại Phủ Chủ tịch
Thay mặt tập thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu Di tích, đã gửi lời chúc Tết tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về những thành tích đã đạt được của cơ quan năm vừa qua và xin hứa sẽ tiếp tục hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin cậy giao cho tập thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. 
Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu