Một số hình ảnh hoạt động nổi bật của Khu di tích Chủ Tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch năm 2016


Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Khu Di tích
Phủ Chủ tịch nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/5/2016
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch ngày 08/02/2016
 


Tổng thống Mỹ Barack Obama viết cảm tưởng tại di tích Nhà sàn trong chuyến thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch ngày 23/5/2016
 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội nước Cộng hòa DCND Lào thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch
ngày 12/01/2016
 
Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Lebedev V.M thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch ngày 02/03/2016 

Chương trình Giao lưu nhân chứng với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục, Thể thao", ngày 23/3/2016
   
 
 
Đoàn cán bộ Khu Di tích Phủ Chủ tịch làm việc với
Ban Quản lý Khu tưởng niệm Mao Trạch Đông
tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 17/6/2016
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khu Di tích Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Kay Sỏn Phôm Vi Hản (nước CHDCND Lào) ngày 29/6/2016
 
 
Nghiệm thu Đề tài KH cấp cơ sở "Nghiên cứu, chỉnh lý và bổ sung số kiểm kê cho các di tích, tài liệu hiện vật trong Khu di tích Phủ Chủ tịch" ngày 7/6/2016 Đoàn cán bộ Khu Di tích Phủ Chủ tịch gặp gỡ nhân chứng và sưu tầm tài liệu hiện vật tại
Trung Quốc, tháng 6/2016
 

Công tác tu bổ định kỳ Di tích Nhà sàn
năm 2016

Trồng cây tại vườn sau khu vực Nhà sàn trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch, ngày 30/11/2015