• Nơi Bác Hồ viết Di chúc?
  Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết tài liệu Tuyệt đối bí mật (sau này là bản Di chúc) từ ngày 10/5/1965 tại phòng làm việc trên tầng 2 ngôi nhà sàn trong Khu Phủ Chủ tịch và ngày 19/5/1969, cũng chính tại đây, Người đã chỉnh sửa lần cuối cùng và hoàn thành bản Di chúc. Nhưng để xác định nơi nào trong ngôi Nhà sàn được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn để soạn thảo nội dung và chỉnh sửa nhiều lần bản Di chúc thì đã có ý kiến nêu ra dựa trên nhận định về thời gian viết phù hợp với địa điểm làm việc của Người...
 • Công tác phối hợp, đón tiếp và phục vụ nhân dân và khách quốc tế về tham quan Cụm di tích lịch sử-văn hóa Ba Đình: thực trạng, nguyên nhân và đế xuất kiến nghị
  Công tác phối hợp, đón tiếp, tuyên truyền phục vụ khách tham quan được Ban Chỉ đạo Cụm Di tích lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, nhưng có đôi lúc, đôi chỗ chưa thật nhịp nhàng nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp. Tuy nhiên, các lực lượng trong Cụm Di tích luôn luôn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, đón tiếp và phục vụ theo đúng quy chế phối hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ.
 • Thực trạng công tác tuyên truyền cho khách quốc tế tại Khu di tích Phủ Chủ tịch
  Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là di tích cấp quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ những di tích, tài liệu, hiện vật gắn bó với 15 năm cuối cùng của cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây được xem là một trường học trực quan sinh động cho những ai muốn tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, nơi ở và làm việc của Người tại Phủ Chủ tịch luôn nhận được sự quan tâm và tình cảm của nhân dân trong cả nước và bạn bè khắp năm châu...
 • Những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo tồn, phát huy di tích Nhà sàn Bác Hồ tại Khu di tích Phủ Chủ tịch
  60 năm đã trôi qua, ngôi Nhà Sàn Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vẫn được bảo quản, lưu giữ nguyên trạng như những ngày cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc. Ngay từ thời điểm Bác đi xa (1969), công tác bảo vệ, bảo quản các di tích, các tài liệu hiện vật tại nơi Bác sống và làm việc lúc sinh thời luôn được xác định là khâu công tác quan trọng trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị. Từ đó đến nay công tác này lại càng được thực hiện tốt hơn cùng với những phương tiện khoa học kỹ thuật để gìn giữ di tích được lâu dài.
 • Một vài ý kiến trao đổi về công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Phủ Chủ tịch trong thời kỳ đổi mới
  Nếu nhìn dưới góc độ bảo tồn di tích thì việc tu bổ hệ thống tuyến đường và đặt hệ thống biển chỉ dẫn ít nhiều sẽ làm thay đổi một phần diện mạo cảnh quan di tích. Song nhìn dưới góc độ phát huy giá trị của di tích thì có thể nhận thấy nếu chúng ta làm tốt công việc này chính là góp phần không nhỏ trong công tác bảo tồn và phát huy tác dụng giá trị Khu di tích Phủ Chủ tịch, góp phần hòa vào trong xu thế phát triển chung của toàn cầu đồng thời cũng là thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa-xã hội (giai đoạn 2010-2030) của Đảng và Nhà nước là gắn kết hoạt động bảo tồn di tích lịch sử văn hóa với việc khai thác phục vụ du lịch.
 • Những sự kiện liên quan đến cây dừa hai mầm được trồng trong vườn quả Bác Hồ
  Trong khuôn viên Phủ Chủ tịch, có nhiều cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh đi công tác nước ngoài mang về, có nhiều cây do đồng bào các địa phương trong nước gửi biếu, được tự tay Bác trồng và chăm sóc. Người trồng cây không chỉ lấy bóng mát, cho cảnh thêm đẹp, cho không khí trong lành, mà còn xuất phát từ lợi ích kinh tế - xã hội, xuất phát từ tình yêu thiên nhiên đối với dân tộc, từ việc đề cao tính nhân văn... Nhiều cây trong vườn không chỉ có giá trị về mặt kinh tế, mà còn mang một ý nghĩa lịch sử - văn hoá sâu sắc, gắn với quê hương đất nước, gắn với công việc và cuộc sống hàng ngày, gắn với tình cảm đồng bào đồng chí và tình hữu nghị quốc tế giữa các dân tộc
...