• Giới thiệu cuốn sách "Kể chuyện cây trong vườn Bác Hồ"
  Cuốn sách “Kể chuyện cây trong vườn Bác” tái bản được chỉnh lý, bổ sung giới thiệu về khu vườn xanh mát quanh nơi ở và làm việc của Người khiến cho chúng ta càng thấy rõ được cuộc sống đời thường tao nhã, giản dị của một vị chủ tịch Đảng, chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa hết sức gần gũi, hòa mình với thiên nhiên.
 • Giới thiệu cuốn sách: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng"
  Nhân dịp kỉ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (năm 1958) của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thiết thực hưởng ứng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng nhà xuất bản Thanh Niên đã xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng”.
 • Giới thiệu cuốn sách: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biên niên sự kiện 1954 - 1969 (tập 1: 1954 - 1958)”
  Để tìm hiểu và nghiên cứu sâu rộng những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 1958, góp phần thiết thực phục vụ cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biên niên sự kiện 1954 - 1969 (tập 1: 1954 - 1958)”.
 • Giới thiệu cuốn sách:“Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ nhà sàn Việt Bắc đến nhà sàn Hà Nội”
  Cuốn sách ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ nhà sàn Việt Bắc đến nhà sàn Hà Nội” đã khắc họa chân thực về hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những ngôi nhà sàn từ “thủ đô kháng chiến” đến khi về Thủ đô Hà Nội và công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch.
 • Giới thiệu cuốn sách: "Bác Hồ với những mầm non đất nước"
  Cuốn sách "Bác Hồ với những mầm non đất nước" của Nhà xuất bản Văn học sẽ giúp các bạn thiếu niên nhi đồng và tất cả chúng ta sẽ ôn lại những lời dạy ân cần của Bác Hồ ra sức học tập, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt xứng đáng thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ.
 • Giới thiệu cuốn sách: “Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động đối ngoại 1954 - 1969”
  đã khắc họa một cách chân thực và sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh lịch sử quý giá trong 15 năm lãnh đạo sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành trọn vẹn vai trò người đứng đầu Nhà nước (1954 -1969)...
...