Cảm tưởng Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli ngày 11/5/2019

"Được đến Khu di tích Phủ Chủ tịch để bày tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà lãnh đạo Xã hội chủ nghĩa, chiến sĩ đấu tranh cho tự do là niềm vinh dự của tôi.

Người tạo nên một hình mẫu về con đường một nhà lãnh đạo kiệt xuất có thể thay đổi quê hương mình từ đất nước giữa muôn vàn khó khăn trở thành một nguồn cảm hứng trường tồn và vô bờ bến cho hàng triệu người trên toàn thế giới, chiến đấu cho lẽ phải, tự do và danh dự.

Đồng chí Hồ Chí Minh muôn năm!"
 

Ngày 11/5/2019

Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli