Giới thiệu cuốn sách: "Phong cách Hồ Chí Minh"

Cuốn sách Phong cách Hồ Chí Minh của các tác giả Đỗ Hoàng Linh,Vũ Kim Yến tuyển chọn và biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2014.
Hồ Chí Minh là một trong số ít các nhân vật trong lịch sử đã trở thành một huyền thoại. Cuộc đời của Người, phong cách sống, lao động, học tập, tâm hồn, trí tuệ và nghị lực tiêu biểu cho tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam. Phong cách Hồ Chí Minh là một tài sản vô giá đối với dân tộc và nhân loại. Người không chỉ làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Cuốn sách “Phong cách Hồ Chí Minh” giới thiệu những nội dung cơ bản về hệ thống phong cách Hồ Chí Minh gồm: phong cách tư duy; phong cách làm việc; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử; phong cách sinh hoạt. Qua những câu chuyện minh họa rất giản dị, đời thường nhưng lại vô cùng xúc động, giàu ý nghĩa, người đọc sẽ hiểu được phong cách Hồ Chí Minh - một phong cách văn hóa Việt Nam điển hình, rất gần gũi và thân thuộc. Đồng thời, thông qua những bài viết nghiên cứu, tìm hiểu phong cách Hồ Chí Minh của các tác giả giàu tâm huyết, người đọc sẽ càng thấy rõ hơn tầm vĩ đại của Hồ Chí Minh với tư cách là nhà tư tưởng lớn, nhà chiến lược thiên tài, nhà hoạt động thực tiễn lỗi lạc và là tấm gương sáng ngời đã để lại những bài học quý giá trở thành chuẩn mực cho việc xây dựng và rèn luyện phong cách của người đảng viên, người cán bộ cách mạng, bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau.
          Cuốn sách giúp cho độc giả hiểu rõ hơn tầm vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh,với tư cách là nhà tư tưởng lớn, nhà chiến lược thiên tài, nhà hoạt động thực tiễn lỗi lạc và là tấm gương  sáng ngời đã để lại những bài học quý giá trở thành chuẩn mực cho việc xây dựng và rèn luyện phong cách của người đảng viên, người cán bộ cách mạng, bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau.