Giới thiệu cuốn sách: Mỗi câu chuyện nhỏ một bài học lớn

Chủ tịch Hồ Chí Minh- Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn đã đi xa, nhưng để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá mang giá trị nhân văn cao cả. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo.
Để góp phần thực hiện việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia  xuất bản cuốn sách Mỗi câu chuyện nhỏ, một bài học lớn do tập thể tác giả là cán bộ của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm và biên soạn. Cuốn sách đã chọn lọc, giới thiệu các câu chuyện chân thật, sinh động, ngắn gọn về Bác Hồ qua các thời kỳ và những chuyện kể về Bác qua các di tích, tài liệu, hiện vật đang trưng bày tại Khu di tích

Cuốn sách được sắp xếp thành hai phần:

Phần thứ nhất: Những câu chuyện theo dòng thời gian (giai đoạn 1954- 1969)

Phần thứ hai: Chuyện kể về Bác Hồ qua các di tích lịch sử và tài liệu, hiện vật.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.