slider
Bác Hồ với ngành Thể dục Thể thao Việt Nam
19 Tháng 05 Năm 2021 / 3579 lượt xem
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi
21 Tháng 05 Năm 2021 / 1572 lượt xem
Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành giao thông vận tải
21 Tháng 05 Năm 2021 / 1476 lượt xem
Đạo đức Hồ Chí Minh qua những tác phẩm, bài viết của đồng chí Phạm Văn Đồng
Đạo đức Hồ Chí Minh qua những tác phẩm, bài viết của đồng chí Phạm Văn Đồng
Đồng chí Phạm Văn Đồng nhận định ngay từ thời niên thiếu, Hồ Chí Minh đã lựa chọn mục đích cho cả cuộc đời mình và kiên định với mục tiêu đó: “Hồ Chí Minh là con người của lòng tin không gì lay chuyển nổi vào tương lai dân tộc và loài người, vào chủ nghĩa xã hội” và “Từ lòng yêu nước thiết tha đến chủ nghĩa Mác - Lênin để trở thành chủ nghĩa yêu nước thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản; đó là con đường của Hồ Chủ tịch”(3), cho nên: “Ngay lúc hoạt động ở châu Âu, Hồ Chủ tịch đã thấy rõ nhiệm vụ cách mạng và con đường cách mạng của nhân dân ta...
21 Tháng 05 Năm 2021 / 0 lượt xem
“Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những gì tôi muốn, tất cả những điều tôi hiểu!”(1)
Ngày 30/12/1920, tại Đại hội Tour của Đảng Xã hội Pháp, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đã đánh dấu một bước chuyển biến quyết định, một sự thay đổi cơ bản trong nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị của Người: từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin.
12 Tháng 08 Năm 2020 / 95491 lượt xem
Vận dụng tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính” vể xây dựng chuẩn mực người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay
Vận dụng tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính” vể xây dựng chuẩn mực người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức là cái gốc giúp người cán bộ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người khẳng định: “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của Đảng, «nếu không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đức và tài là hai phẩm chất không thể thiếu của một người cán bộ, đảng viên tốt. Hai phẩm chất này có mối quan hệ với nhau, bổ sung cho nhau và tạo tiền đề cho nhau phát triển. Đức là nền tảng của tài, định hướng cho tài năng phát triển còn tài là thành tố góp phần tạo nên đức, hoàn thiện đức.....
13 Tháng 08 Năm 2020 / 68 lượt xem
Trang 5/18 | Số bài viết: 177
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 19,465,586

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)