Vòng sơ khảo Hội thi Hướng dẫn viên du lịch tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (03/11/2017)

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; góp phần tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và kỹ năng thuyết minh tại điểm; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm đối với sinh viên chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch, ngày 03/11/2017, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với một số trường Cao đẳng và Đại học trên địa bàn Hà Nội  tổ chức vòng sơ khảo Hội thi hướng dẫn viên du lịch tại Khu di tích Phủ Chủ tịch.
Đ/c Nguyễn Văn Công- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch
phát biểu khai mạc Hội thi
Tham dự vòng sơ khảo Hội thi có Đại diện lãnh đạo trường, khoa Du lịch của các trường Đại học, Cao đẳng có thí sinh tham gia; Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên của Khu di tích và thí sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng.
Ban giám khảo Vòng sơ khảo Hội thi Hội thi hướng dẫn viên di lịch tại
Khu di tích Phủ Chủ tịch
Hội thi Hội thi nhằm gìn giữ và phát huy di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, chuẩn hoá nội dung thuyết minh, nâng cao chất lượng, kỹ năng hướng dẫn viên tại điểm Khu Di tích Phủ Chủ tịch đối với sinh viên chuyên ngành du lịch, khuyến khích phong trào học tập về lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao kiến thức lịch sử trong đội ngũ sinh viên chuyên ngành du lịch và tạo ra sân chơi bổ ích đối với sinh viên chuyên ngành du lịch của các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.
10 thí sinh được lựa chọn tham dự vòng chung khảo Hội thi hướng dẫn viên 
di lịch tại Khu di tích Phủ Chủ tịch
Vòng sơ khảo Hội thi hướng dẫn viên du lịch tại Khu di tích Phủ Chủ tịch đã thành công tốt đẹp. Ban giám khảo đã lựa chọn được 10/16 thí sinh được đào tạo chuyên ngành du lịch đến từ 8 trường: Đại học Phương Đông; Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; Đại học Thủ đô; Đại học Công nghiệp Hà Nội; Đại học Văn hóa Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Viện Đại học Mở; Cao đẳng Du lịch Hà Nội để tham dự vòng thi chung khảo.
Tin và ảnh: Phòng STKKTL