Khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (15/5/2018)

Sáng ngày 15/5/2018, tại trường THPT Hoàng Quốc Việt (xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai), Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Phòng Văn hóa thông tin huyện Võ Nhai phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018); hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018).
Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Trung tâm lưu trữ quốc gia 3; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện ủy, UBND huyện Võ Nhai; đại diện một số sở ban ngành trong tỉnh cùng đông đảo bà con nhân dân và gần 1000 em học sinh trường THPT Hoàng Quốc Việt.
Các đại biểu đại diện các đơn vị phối hơp tổ chức Triển lãm cắt băng khai mạc
Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” trưng bày 250 hình ảnh, tư liệu, lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, có nhiều tư liệu về thời gia Người cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở và làm việc tại ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947 – 1954); trong đó có nhiều tư liệu quý về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch lần đầu được giới thiệu. Nội dung triển lãm gồm 4 phần:
Phần1: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam
Phần 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa kiệt xuất
Phần 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại
Phần 4: Thái Nguyên thực hiện “Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong phát triển kinh tế – xã hội hiện nay.
Giáo viên và học sinh trường THPT Hoàng Quốc Việt, Võ Nhai, Thái Nguyên tham quan
Triển lãm
Triển lãm là hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa chính trị, nhằm mục đích giáo dục tuyên truyền về truyền thống lịch sử cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân. Góp phần thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 23 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Nhân dịp này, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trao tặng 400 cuốn tư liệu về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho trường THPT Hoàng Quốc Việt và cho bảo tàng tỉnh Thái Nguyên. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 20/5/2018.
Tin và ảnh: Kiều Trang