Học viên Học viên Hậu cần - Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch (27/6/2018)

Sáng ngày 27/6/2018, Học viện Hậu cần đã tổ chức buổi tham quan, học tập và nghe nói chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - nơi Bác Hồ từng sống và làm việc 15 năm cuối cùng của cuộc đời (1954-1969).
Học viên Học viên Hậu cần chụp ảnh lưu niệm tại Tòa nhà Phủ Chủ tịch
Học viên Học viên Hậu cần tham quan Khu di tích 
Việc tổ chức tham quan học tập thực tiễn tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch là mong muốn và nguyện vọng của các học viên Học viện Hậu cần, để tiếp thêm tinh thần và ngọn lửa nhiệt huyết cho mỗi chiến sĩ trên con đường nuôi dưỡng và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Học viên Học viên Hậu cần tham quan Di tích nhà 54
Học viên Học viên Hậu cần đang lắng nghe giới thiệu về Cây đa kiên trì
Các học viên của Học viện đã tham quan và nghe giới thiệu về Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - trường học thực tiễn sinh động để tuyên truyền và giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những tài liệu, hiện vật chứa đựng bài học chân thực, sâu sắc về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Người. Buổi tham quan và nghe nói chuyện tại Khu di tích Phủ Chủ tịch đã trở thành một buổi học chính trị đặc biệt, bổ ích, giúp học viên thấm nhuần các bài học về tu dưỡng, rèn luyện bản thân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Học viên Học viên Hậu cần tham quan Di tích nhà Sàn

Tin và ảnh: Phòng STKKTL