Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bảo tồn cây di tích trong Khu di tích Phủ Chủ tịch” (ngày 13/12/2018)

        Chiều ngày 13/12/2018, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bảo tồn cây di tích trong Khu di tích Phủ Chủ tịch” của Phòng Duy trì cảnh quan môi trường và Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu phối hợp thực hiện. 
         Sau thời gian một năm làm việc tập trung nghiêm túc, chủ động và tích cực, Ban chủ nhiệm đề tài đã  thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và  đã hoàn thành khối lượng công việc với những kết quả cụ thể đó là: 03 bản báo cáo, trong đó có 1 bản báo cáo tóm tắt tổng hợp và 2 bản báo cáo thành phần của đề tài. Nội dung hai báo cáo thành phần nêu bật được quá trình khảo sát đánh giá thực trạng bảo tồn cây di tích cũng như công tác nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học cho cây di tích trong Khu di tích Phủ Chủ tịch; Xây dựng được 29 bộ hồ sơ cho 29 loài cây di tích với tương đối đầy đủ các thông tin về cây di tích được lưu dưới dạng giấy và dưới dạng số hóa; 01 sơ đồ định vị cho 29 loài cây di tích với số lượng: 57 cây (có những cây di tích số lượng nhiều như: Bụt mọc, Vườn Cam...), 18 khóm cây, 188m hàng rào dâm bụt trong Khu di tích Phủ Chủ tịch: Dựa trên kết quả của quá trình khảo sát thực trạng cây di tích nhóm đề tài đã xây dựng được một sơ đồ định vị (tỉ lệ 1/200) chính xác, khoa học về cây di tích trong tổng thể khuôn viên cây xanh Khu di tích Phủ Chủ tịch nói chung; Xây dựng được 01 cuốn ảnh gồm: 100 ảnh tư liệu về cây di tích trong Khu di tích Phủ Chủ tịch. Đây là những hình ảnh phản ánh thực trạng và hiện trạng cây di tích góp phần giúp nhóm đề tài dễ dàng nhận dạng cây di tích gốc cũng như quá trình bảo tồn, tồn tại từ suốt thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc tại đây cho đến nay...
 
GĐ Nguyễn Văn Công, thay mặt Hội đồng nghiệm thu đưa ra nhận xét về kết quả
nghiên cứu của đề tài 
          Là đề tài nghiên cứu dưới hai góc độ Lâm sinh học và Bảo tàng học, kết quả của đề tài đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong công tác bảo tồn cây xanh nói chung và cây di tích nói riêng, góp phần chỉnh lí, bổ sung và biên tập lại nội dung liên quan đến cây di tích cũng như đáp ứng nhu cầu thông tin, tư liệu phục vụ công tác kiểm kê, tuyên truyền và xuất bản.
Ths Vũ Thị Kim Yến, Phản biện 1 nhận xét về kết quả nghiên cứu
của đề tài tại buổi nghiệm thu
         Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích làm chủ tịch, đã đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn mà đề tài đã đạt được. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra những mặt thiếu sót, hạn chế của kết quả đề tài. Thay mặt cho Hội đồng nghiệm thu đề tài, đồng chí Nguyễn Văn Công đã đánh giá tổng kết cũng như đưa ra hướng gợi mở để Ban chủ nhiệm đề tài có thể thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ về việc đưa ra những giải pháp bảo tồn cây di tích trong Khu di tích Phủ Chủ tịch là cần thiết và cấp bách bởi vườn cây ao cá và các nhà di tích gốc là những bộ phần quan trọng cấu thành nên Khu di tích. Tuy nhiên các cây di tích gốc này sau gần 50 năm bảo tồn và phát huy hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng cần phải có những giải pháp bảo tồn nghiêm túc và thực sự hiệu quả để phát huy lâu dài những di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại.
       Với những kết quả đã đạt được, đề tài “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bảo tồn cây di tích trong Khu di tích Phủ Chủ tịch” đã được Hội đồng đánh giá đạt loại xuất sắc.

Tin và ảnh: Phòng STKKTL