Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 50 năm tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" (3/2/1969 – 3/2/2019)

Sáng ngày 25/01/2019, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh – giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay (3/2/1969 – 3/2/2019)”.
Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Công, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và nhiều nhà khoa học đến từ các đơn vị trực thuộc Học viện và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các nhà khoa học đến từ các Học viện, Bộ, Ban, ngành,....
Đ/c Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch
đọc bài tham luận tại buổi Hội thảo khoa học 
Báo cáo và tham luận của các nhà nghiên cứu tập trung làm rõ chủ đề giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Bài báo chỉ có 700 chữ nhưng chứa đựng đầy đủ những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng, trước cũng thế và bây giờ cũng không thay đổi như đúng ý tưởng của Bác phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân mới nâng cao đạo đức cách mạng. Theo Bác, chủ nghĩa cá nhân không chỉ là nguồn gốc của sai lầm, khuyết điểm, mà còn gây ra tình trạng mất đoàn kết, phương hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân.
Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư,
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đọc Lời đề dẫn
tại buổi Hội thảo khoa học
Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1969), khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang vào hồi quyết liệt. Trong bối cảnh đó, vấn đề cấp thiết đặt ra là cần phải tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng. Ngay từ khi ra đời, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đã thật sự đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, là phương châm hành động, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay.
Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu