Cảm tưởng của Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Uyn Min ngày 11/5/2019

"Tôi thật vinh dự được thăm ngôi Nhà sàn gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Việt Nam. Tôi vô cùng xúc động khi được thăm nơi ở của nhà lãnh đạo tài ba, người đã đặt nền móng cho một Việt Nam hiện đại và phát triển."
 
Ngày 11/5/2019
Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Uyn Min