Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và chúc Tết Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại PCT

Chiều ngày 24 Tết Nhâm Thìn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân đã vào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tíchThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Khu Di tích tại nhà H67 H67 đồng thời thăm và chúc tết cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Thủ tướng ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng rất ý nghĩa của cán bộ, công nhân viên Khu Di tích trong việc giữ gìn và bảo quản những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Thay mặt toàn thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích, đồng chí Bùi Kim Hồng Giám đốc Khu Di tích ghi nhớ những lời căn dặn và đồng viên của Thủ tướng đối với cán bộ, công nhân viên Khu Di tích.