Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Khu Di tích Chủ tịch HCM tại PCT tịch nhiệm kỳ 2012-2014

Nhằm tổng kết công tác hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ 2010-2012 và hướng tới Đại hội Đoàn 2012 - 2014, chiều ngày 25/5/2012 Đại hội Chi đoàn Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã được tiến hành.Đồng chí Trịnh Ngọc Trung - Bí thư Đoàn TN Bộ VH,TT&DL phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.
Tới dự Đại hội có các vị đại biểu đại diện cho Đoàn TN Bộ VH,TT&DL, đại biểu các chi đoàn bạn là Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH,… cùng đại diện cấp ủy, ban giám đốc, công đoàn cơ quan Khu Di tích.
Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác và đánh giá các Đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu Di tích phát biểu ý kiển chỉ đạo Đại hộihoạt động nhiệm kỳ 2010-2012 và cùng đặt ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Các ý kiến tham luận về bản Báo cáo và mục tiêu phấn đấu được các Đoàn viên tham gia nhiệt tình, sôi nổi. Đại hội đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu Di tích, đồng chí Trịnh Ngọc Chung –  Bí thư Đoàn TN Bộ VH,TT&DL.
Đại hội đã bầu ra BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2012-2014 với 3 ủy viên, do đồng chí Mai Lệ Huyền làm Bí thư. 
BCH Chi đoàn Khu Di tích nhiệm kỳ 2012-2014 ra mắt Đại hội.BCH Nhiệm kỳ 2010-2912 từ chức.
(Tin bài: Lường Lan, ảnh: Văn Dương)