Ba cây cọ dầu

Suốt cuộc đời mình, Bác Hồ không chỉ lo cho đất nước được độc lập, đồng bào được tự do, ấm no, hạnh phúc, mà Người còn quan tâm đến mọi mặt, mọi việc của đời sống nhân dân, điều gì có lợi cho nhân dân là Bác luôn quan tâm và lo lắng, từ việc trồng rau, trồng cây ăn quả, nuôi cá để cải thiện bữa ăn hằng ngày đến việc trồng cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây lấy dầu làm thức ăn.
Cuối tháng 5-1966, Bác Hồ đi thăm Trung Quốc. Khi đến đảo Hải Nam, Bác thấy ở đây có loại cây cọ có thể lấy quả ép dầu làm thức ăn bình thường cho con người. Nghĩ đến đời sống của đồng bào mình vẫn còn quá nhiều khó khăn, Bác nói với những người đi cùng: "Vùng này, đất và khí hậu cũng giống nước ta, ta có thể xin lấy giống cây cọ dầu vùng này về trồng thử. Nếu cây phát triển tốt, sau này đề nghị ngành Nông nghiệp nhân giống và phát triển loại cây này để lấy quả ép dầu cho nhân dân dùng".
Bác đã cho đem ba cây cọ dầu từ đảo Hải Nam về nước và trồng trong khu vườn Phủ Chủ tịch. Dẫu chúng ta chưa thực hiện được điều mong muốn của Bác, song, mỗi khi nhìn ba cây cọ dầu xanh tốt, hằng năm vẫn cho nhiều quả, chúng ta luôn biết ơn tấm lòng của Bác đối với nhân dân.