• Ấn tượng từ Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” ở Huyện Trần Văn Thời
    (ĐCSVN) - 26 thí sinh là học sinh đến từ các Trường tiểu học, Trung học cơ sở của 13 xã, thị trấn trong huyện đã cùng về tham dự Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" do Huyện Đoàn Trần Văn Thời phối hợp với Phòng Giáo dục- Đào tạo và Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức.
  • Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ca khúc Việt Nam
    Trong dòng chảy của văn học nghệ thuật Việt Nam thời hiện đại (từ sau 1945 đến nay), hình tượng Hồ Chủ tịch là một nguồn cảm hứng lớn. Biết bao thế hệ nghệ sĩ đều muốn thử thách trí tuệ và tấm lòng của mình với những tác phẩm viết về vị lãnh tụ kính yêu, người Cha già dân tộc.
  • Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ca khúc Việt Nam
    Trong dòng chảy của văn học nghệ thuật Việt Nam thời hiện đại (từ sau 1945 đến nay), hình tượng Hồ Chủ tịch là một nguồn cảm hứng lớn. Biết bao thế hệ nghệ sĩ đều muốn thử thách trí tuệ và tấm lòng của mình với những tác phẩm viết về vị lãnh tụ kính yêu, người Cha già dân tộc.