• Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “NGHIÊN CỨU, CHỈNH LÝ HỆ THỐNG HÓA NHỮNG TƯ LIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TỪ THÁNG 12 NĂM 1954 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 1958” (18/1/2018)
  Chiều ngày 18/1/2018, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học gồm 5 đồng chí do đồng chí Giám đốc Nguyễn Văn Công làm Chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, chỉnh lý, hệ thống hóa những tư liệu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 12 năm 1954 đến tháng 12 năm 1958” của Ban Chủ nhiệm đề tài do CN Nguyễn Văn Dương làm nhủ nhiệm...
 • Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức lễ phát động thi đua năm 2018 (ngày 17/01/2018)
  Căn cứ nội dung phong trào thi đua năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, lập thành tích chào mừng những sự kiện các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2018, chiều ngày 17/01/2018, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội nghị phát động thi đua năm 2018...
 • Tổng Công ty May 10 trao tặng hiện vật làm lại chính xác cho Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (06/01/2018)
  Ngày 06/01/2018 tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra Lễ trao tặng hiện vật làm lại chính xác của Tổng Công ty May 10 cho Khu di tích. Đến dự lễ trao tặng có đồng chí Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Bộ VH,TT&DL, đồng chí Cao Thị Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu di tích, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT- TGĐ Tổng Công ty May 10 cùng đông đảo đại diện cán bộ công nhân viên hai đơn vị.
 • Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
  Ngày 05/01/2018, Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018...
 • Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (29/12/2017)
  Nhằm tổng kết công tác hoạt động của Khu di tích Phủ Chủ tịch năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018, chiều ngày 29/12/2017, Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Khu di tích Phủ Chủ tịch đã được tổ chức trong không khí trang trọng, nghiêm túc và sôi nổi.
 • Chi bộ Công an phường Cống Vị tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (25/12/2017)
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài, phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”
 • Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma Rốc thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch (16/12/2017)
  Tại Khu di tích, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma Rốc và các thành viên trong đoàn đã thăm một số điểu di tích tiêu biểu như: di tích nhà 54 (ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ năm 1954 đến năm 1958), ngôi Nhà Sàn lịch sử (nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc trong suốt 11 năm cuối của cuộc đời), thăm Ao cá Bác Hồ, đặc biệt tại di tích đường Xoài, đoàn đã thăm và được nghe giới thiệu về triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất"... Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma Rốc và các thành viên trong đoàn đã rất xúc động khi được đến thăm nơi ở và làm việc vô cùng giải dị của vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam...