• Bác Hồ với Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
  Đối với nhiều người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, Tam Đảo (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) được biết đến không chỉ là danh thắng nổi tiếng, một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng mà ở đó còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử - văn hoá có ý nghĩa trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nơi đây đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm và làm việc 3 lần: Lần thứ nhất vào ngày 19/5/1955, Bác lên thăm công trường xây dựng các nhà nghỉ phục vụ chuyên gia các nước anh em; lần thứ hai vào ngày 14 và 15/7/1963 Bác nghỉ tại Nhà Giao tế Trung ương, Bác đến thăm và phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và lần thứ ba vào ngày 27/7/1968 Bác lên dự cuộc họp của Quân uỷ Trung ương.
 • Bác Hồ với phụ nữ miền Nam
 • Công tác thông tin, xuất bản của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Với những hình thức Thông tin, xuất bản phong phú, đa dạng, hiệu quả, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa hình ảnh của Người tới gần hơn với đồng bào cả nước và bè bạn khắp năm châu, đồng thời làm cho mỗi người dân Việt Nam khi đến thăm Nơi ở và làm việc của Người càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng đất nước ta ngày hôm nay.
 • Một số chuyện kể về sức khỏe của Bác Hồ
  Trong cả cuộc đời và trong quá trình hoạt động cách mạng cho đến lúc về với cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm, rèn luyện, giữ gìn sức khỏe. Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh có vai trò lớn nhất đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Hơn ai hết, Người hiểu rõ sức khoẻ của mình có mối quan hệ mật thiết đối với cách mạng nên Người luôn phấn đấu kiên trì cho việc gìn giữ, nâng cao sức khoẻ bằng mọi cách, mà chủ yếu là việc tập thể dục, thể thao.
 • Những kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cố vấn quân sự Trung Quốc Trần Canh
  Trong Hội nghị cán bộ Quân đội Việt Nam sau chiến thắng Biên Giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Quân dân Việt Nam giành được thắng lợi không thể tách rời với công lao to lớn của đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc...
 • Kỷ niệm 60 năm bài báo "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Cách đây 65 năm, ngày 15-10-1949, trên báo Sự Thật, số 120 đã đăng bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh (với bút danh X.Y.Z). Bài báo ra đời trong thời điểm công cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc ta có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng phải đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc.