Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhiệm kỳ 2017 - 2020

Trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017), từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 8 năm 2017 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.       
Tại đại hội các Chi bộ đã thảo luận, phân tích, đánh giá một cách đầy đủ và sâu sắc những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 của các Chi bộ phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhiệm kỳ 2015- 2020 sát đúng với tình hình để lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Qua các buổi làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn và xây dựng, các Chi bộ đã bầu ra các Chi uỷ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra: Nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các Chi bộ thực sự là những hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Một số hình ảnh tại đại hội các Chi bộ:
Đảng uỷ, BGĐ chúc mừng thành công của Đại hội Chi bộ Quản trị - Kỹ thuật
 
Đồng chí Cao Thị Hải Yến, Phó bí thư Đảng uỷ phát biểu tại
Đại hội Chi bộ Sưu tầm - Kiểm kê - Tư liệu
 
Đại hội Chi bộ Tuyên truyền - Giáo dục
 
Các đảng viên chi bộ Bảo quản - Duy trì chúc mừng Chi uỷ nhiệm kỳ 2017-2020
 
Đồng chí Cù Thị Minh, Đảng uỷ viên phát biểu tại Đại hội Chi bộ Hành chính - Bảo vệ
(Tin và ảnh: Phòng ST-KK-TL)