Chi bộ Công an phường Cống Vị tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (25/12/2017)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài, phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”.
Quang cảnh Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Công an phường Cống Vị tại
Di tích Nhà sàn Bác Hồ, Hà Nội ngày 25/12/2017
Chiều ngày 25/12/2017, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch - nơi Bác Hồ từng sống và làm việc 15 năm cuối cùng của cuộc đời (1954-1969), Chi bộ Công an Phường Cống Vị đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới trong bầu không khí trang nghiêm. Niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh được lan tỏa trong trái tim của các cán bộ, chiến sĩ công an Phường Cống Vị có mặt tại buổi Lễ kết nạp Đảng tràn đầy ý nghĩa.
Đồng chí Bí thư Chi bộ Công an phường Cống Vị đọc quyết định kết nạp đảng viên
Tham dự Lễ kết nạp đảng viên mới có đồng chí Trần Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Phường Cống Vị cùng các cán bộ, chiến sĩ công an Phường Cống Vị.
Việc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới tại Khu di tích Phủ Chủ tịch là mong muốn và nguyện vọng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đảng viên Chi bộ Công an Phường Cống Vị, để tiếp thêm tinh thần và ngọn lửa nhiệt huyết cho mỗi cán bộ, chiến sĩ và đảng viên trên con đường nuôi dưỡng và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, sinh hoạt chính trị ý nghĩa này đã tạo động lực và tự hào cho các quần chúng phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Đảng viên mới nhận quyết định kết nạp
Buổi Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Công an Phường Cống Vị tại Khu di tích Phủ Chủ tịch đã trở thành một buổi học chính trị đặc biệt, bổ ích, giúp các cán bộ, chiến sĩ, các đảng viên thấm nhuần các bài học về tu dưỡng, rèn luyện bản thân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tin và ảnh: Phòng STKKTL