Khu di tích Phủ Chủ tịch tham gia Triển lãm tại Hội nghị bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững (27/7/2018)

Sáng ngày 27/7/2018, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội Michael Croft, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo các địa phương có các di sản văn hóa. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá về tình hình di sản văn hóa Việt Nam và công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam vì sự phát triển bền vững.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị
Trong khuôn khổ của Hội nghị, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trưng bày Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - từ Nhà Sàn chiến khu đến Nhà Sàn Thủ đô Hà Nội” gồm 200 tư liệu ảnh, các trang bản thảo có bút tích với 3 phần nội dung chính:
Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngôi Nhà Sàn ở Chiến khu Việt Bắc.
Phần 2: Ngôi Nhà Sàn Bác Hồ tại Thủ đô Hà Nội.
Phần 3: Nhà Sàn Bác Hồ - biểu tượng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần đoàn kết dân tộc, hội nhập quốc tế.
Triển lãm là biên niên những sự kiện lịch sử về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người gắn bó với ngôi Nhà Sàn và công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch - Hà Nội. Triển lãm là một hoạt động tuyên truyền mang ý nghĩa thiết thực và một lần nữa khẳng định: Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành huyền thoại. Ngôi nhà của Người cũng trở thành một phần huyền thoại đó và tồn tại trong trái tim nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới không chỉ ngày hôm nay và mãi mãi về sau.
Các đại biểu dự Hội nghị xem triển lãm
Tin và ảnh: Phòng STKKTL