Giới thiệu cuốn sách: "Chủ tịch Hồ Chí Minh- tiểu sử và sự nghiệp" (chỉnh lý và bổ sung)

Hơn 45 năm kể từ ngày Bác Hồ kính yêu đi xa nhưng những di sản to lớn về tư tưởng, đạo đức và cống hiến vĩ đại của Người đối với lịch sự dân tộc còn sống mãi trong các thế hệ người Việt Nam, hôm nay và mai sau. Năm 2008-2009 cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh- tiểu sử và sự nghiệp đã đem đến cho bạn đọc cái nhìn khái quát nhất về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chặng đường hoạt động cách mạng, mỗi dấu mốc trong cuộc đời, sự nghiệp của Người gắn liền với lịch sử cách mang Việt Nam trong hơn nữa thế kỷ. Đó là những trang sử hào hùng, vẻ vang nhất về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ nền hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay, nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và cũng để thiết thực hưởng ứng phong trào mạnh thi đua thực hiện Chỉ thị 03/TC-TW Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta Khu di tích đã tái bản, chỉnh lý, bổ sung cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh- tiểu sử và sự nghiệp, nhằm làm sáng tỏ hơn một số giai đoạn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người như: giai đoạn 1927-1930, 1935-1938... Ngoài ra, còn bổ sung thêm một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhà nước công nhận là Bảo vật Quốc gia như: Đường Kách Mệnh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, Bản Di chúc… khiến cho nội dung cuốn sách đầy đủ hơn, phong phú và sâu sắc hơn.
Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch xin trân trọng giới thiệu cuốn Chủ tịch Hồ Chí Minh- tiểu sử và sự nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh của đông đảo đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế. 
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!