slider

Cuộc đời và sự nghiệp

50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch: Nơi tụ hội, lan tỏa tư tưởng, tâm hồn, cốt cách Hồ Chí Minh
50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch: Nơi tụ hội, lan tỏa tư tưởng, tâm hồn, cốt cách Hồ Chí Minh
50 năm qua, sau ngày Bác Hồ đi xa, các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Gọi tắt là Khu di tích) đã thầm lặng, miệt mài, nỗ lực cố gắng hết sức mình
15 Tháng 11 Năm 2019 / 1054 lượt xem
Chủ tịch Hồ Chí Minh với chuyến thăm Hà Nam năm 1958
05 Tháng 10 Năm 2018 / 1820 lượt xem

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng nền văn hóa mới sau Cách mạng Tháng Tám theo Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 và tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng nền văn hóa mới sau Cách mạng Tháng Tám theo Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 và tư tưởng Hồ Chí Minh
80 năm trước, Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943) ra đời đáp ứng đòi hỏi của lịch sử và của thực tiễn cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Đây là một văn kiện có giá trị lịch sử và văn hóa lớn, thâu tóm được những vấn đề cơ bản của văn hóa Việt Nam dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề cương không chỉ có giá trị lý luận mà còn có giá trị thực tiễn cao, đã phát huy tác dụng rộng lớn, góp phần tạo ra những biến chuyển sâu sắc trong đời sống cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa cách mạng Việt Nam.
08 Tháng 06 Năm 2023 / 0 lượt xem
CON ĐƯỜNG DẪN NGUYỄN ÁI QUỐC ĐẾN VỚI  CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN
CON ĐƯỜNG DẪN NGUYỄN ÁI QUỐC ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN
Cuối thế kỷ XIX, đất nước ta bị rơi vào cảnh nô lệ lầm than dưới ách thuộc địa của thực dân Pháp. Nhân dân Việt Nam đã liên tiếp nổi dậy chống lại ách thống
22 Tháng 01 Năm 2014 / 26420 lượt xem
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÁC NHÀ DU HÀNH VŨ TRỤ LIÊN XÔ
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÁC NHÀ DU HÀNH VŨ TRỤ LIÊN XÔ
Thời điểm cuối những năm 50 đầu những năm 60 của thế kỷ XX, Liên Xô luôn là nước dẫn đầu và đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu, chinh phục
22 Tháng 01 Năm 2014 / 2750 lượt xem
BÁC HỒ VỚI NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
BÁC HỒ VỚI NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Nam Định là một tỉnh lớn với hơn 2 triệu dân nằm ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ. Phía bắc tiếp giáp với tỉnh Thái Bình, phía nam giáp tỉnh Ninh Bình, phía tây bắc giáp tỉnh Hà Nam
22 Tháng 01 Năm 2014 / 41212 lượt xem
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG CHO QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT – NGA
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG CHO QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT – NGA
Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại
23 Tháng 12 Năm 2013 / 3457 lượt xem
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI BẮC NINH
25 Tháng 09 Năm 2013 / 5162 lượt xem
Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên xung phong
19 Tháng 09 Năm 2011 / 2283 lượt xem
Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc sống đời thường 12
Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc sống đời thường 12
04 Tháng 05 Năm 2008 / 2157 lượt xem
Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc sống đời thường 11
Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc sống đời thường 11
04 Tháng 05 Năm 2008 / 1746 lượt xem
Trang 3/4 | Số bài viết: 40
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 19,465,586

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)